Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vaccin mot vanligt förkylningsvirus också mot typ 1 diabetes

Frågan vad det är som triggar igång processen som leder till typ 1 diabetes har ställts otaliga gånger. Väldiga forskningsresurser har satsats på att hitta svar men hittills har ingen presenterat en bra förklaring.
Många forskare misstänker att virus startar processen, att infektionen får immunsystemet att istället för att skydda kroppen, angripa och döda de insulinproducerande cellerna.
I ett pågående forskningsprojekt arbetar svenska och finska forskare med att utveckla ett vaccin mot enterovirus, ett mycket vanligt virus som bland annat orsakar förkylningar. Förhoppningen är att det också ska skydda mot typ 1 diabetes.

Det är väl klarlagt att genetik spelar en stor roll vid typ 1 diabetes. Vissa genkombinationer ökar risken, andra skyddar. Men genetiken förklarar inte varför bara en liten del av de många genetiskt sårbara insjuknar. Därför menar forskarna att det måste vara någonting i omgivningen som utlöser det autoimmuna angreppet.
Vilken eller vilka omgivningsfaktorer det är finns det många teorier om men en av de vanligaste hypoteserna är virusinfektion.
Det nu aktuella pågående projektet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och universiteten i Tampere och Jyväskylä i Finland. De arbetar med ett vaccin mot en undergrupp till enterovirus, Coxsackie B (CVB) och de sex varianterna av viruset.

Skyddar möss och apor
CVB ligger ofta bakom en vanlig förkylning men viruset kan även i mer sällsynta fall orsaka allvarliga sjukdomar, till exempel hjärninflammation.
Det arbete som pågår mot ett vaccin mot CVB har hittills enbart testats i djurförsök. De möss som först vaccinerats och därefter infekterats med CVB insjuknar inte i infektionen. Ovaccinerade möss gjorde däremot det.
Vaccinet har också testats på rhesusapor med gott resultat, aporna utvecklade antikroppar mot CVB och skyddades från sjukdom. Det visade sig även att vaccinerade försöksdjur inte utvecklade typ 1 diabetes vid de experimentmodeller forskarna använder för att skapa en sjukdom som liknar människans typ 1 diabetes.
- Resultaten ger stöd för ett pågående kliniskt program som syftar till att testa ett liknande vacin på människor, säger Heikki Hyöty, professor vid universitetet i Tampere i ett pressmeddelande från Karolinska Institutet.

Inleda test på barn
Det finns stöd för men inga hållfasta bevis för att CVB kan vara inblandat i insjuknandet av typ 1 diabetes. Tecken på det har uppmärksammats vid olika kliniska studier och vid obduktion av avlidna diabetiker.
I den artikel som forskarna har publicerats i tidskriften Science Advances skriver de att nästa steg är att få ett godkännande för vaccinet och att testa det på barn som har den genetiska riskprofilen. Om färre barn, jämfört med ovaccinerade barn men med samma genuppsättning insjuknar talar mycket för att det är vaccineringen som helt eller till del skyddar.
Forskarna utgår från att det finns andra infektioner eller andra faktorer som startar processen mot autoimmunitet och typ 1 diabetes. Det innebär att om hypotesen är korrekt skulle vissa skyddas mot sjukdomen, andra inte.
Försöken med människor inleds vid årsskiftet 2020/21.

Länk till studien som publicerats i tidskriften Science Advances
A hexavalent Coxsackievirus B vaccine is highly immunogenic and has a strong protective capacity in mice and nonhuman primates
https://advances-sciencemag-org.ludwig.lub.lu.se/content/6/19/eaaz2433