Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

På upptäcktsfärd i den Langerhanska ö-världen

Nils Wierup är professor i cellbiologi vid Lunds universitet. Han leder en forskargrupp som kartlägger betacellernas beståndsdelar för att förstå betydelsen av dessa för diabetes. Här skriver han själv om sin forskning.

"Antalet patienter med åldersdiabetes ökar stadigt i västvärlden. Det finns ett stort behov av ökad kunskap kring sjukdomens orsaker, för att hitta nya behandlingar och för att kanske till och med förebygga sjukdomsutvecklingen.

Diabetes orsakas av en felaktig reglering av insulin i de Langerhanska öarnas betaceller. Öarna innehåller även fyra andra celltyper som inte är lika välstuderade. Min forskning syftar till att kartlägga varje ö-cells beståndsdelar och förstå betydelsen av dessa för diabetes.

Hur generna samspelar

Ämnesomsättningen regleras även av hormoner från tarmen, som faktiskt är kroppens största endokrina organ. Tarmens hormonproducerande celler är fortfarande inte helt kartlagda, men tarmhormoners betydelse för diabetes har visat sig vara stor och ligger till grund för de senaste medicinerna mot diabetes. Tarmens hormoner tros även vara avgörande för diabetespatienters tillfrisknande efter fetmaoperation. Dessa patienter kan således lära oss mycket om tarmens betydelse för reglering av ämnesomsättningen och om tänkbara mekanismer för att behandla diabetes.

Idag kan vi mäta exakt vilka gener som påverkas av diabetes i varje celltyp åt gången. Det gör att vi får en fantastisk upplösning för att hitta sjukdomsmekanismer och tänkbara kandidater för läkemedelsutveckling. Dessutom har vi lärt oss att det inte är mängden av varje gen som är viktigt, utan snarare hur generna samspelar för att utföra biologiska program.

Min forskning utgår ifrån upptäckter i patientdata och patientmaterial. Intressanta molekylers funktion testas experimentellt med en mängd olika tekniker, i odlade celler, experimentella modeller och i human vävnad."

Källa: Texten är hämtad från installationsskriften ”Professorsinstallation 28 oktober 2022″ som tagits fram av kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.

Installationsskriften ”Professorsinstallation 28 oktober 2022″ (pdf, lu.se)

Porträtt av Nils Wierup. Foto.

Nils Wierup

Jag är född 1976 och uppvuxen i Åhus. Mitt intresse för djur och natur fick mig att läsa biologi i Lund 1996. Målet var att bli marinbiolog, men jag fastnade snart för fysiologi och cellbiologi och fascinerades av hur sinnrikt konstruerade vi är. 

Efter den biomedicinska forskarskolan i Umeå antogs jag som doktorand 2000 hos Frank Sundler i Lund. 2005 försvarade jag min avhandling om den nya ö-cellen ”ghrelin-cellen” och det nya ö-hormonet CART. 

Jag fortsatte mina postdoktorala studier på hemmaplan tack vare fina anslag från bland annat Novo Nordisk Fonden och blev docent samt startade min egen forskargrupp 2009. Jag anställdes som lektor i cellbiologi 2017 och blev befordrad till professor 2021.

Nils Wierups profil i Lunds universitets forskningsportal