News https://www.diabetesportalen.lu.se/ sv Andningsuppehåll i sömnen vanligare vid typ 1-diabetes https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/andningsuppehall-i-somnen-vanligare-vid-typ-1-diabetes Många lider av korta men upprepade andningsuppehåll under sömnen, så kallad obstruktiv sömnapné. Övervikt och typ 2-diabetes är de mest kända riskfaktorerna. Nu har forskare... Wed, 29 Jun 2022 09:40:27 +0200 Tord Ajanki b292e84c-09c9-45ca-8785-75aae86cfae5 Herpesinfektion kan öka risken för typ 2-diabetes https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/herpesinfektion-kan-oka-risken-typ-2-diabetes Ny forskning visar att virusinfektion kan ge ökad risk för typ 2-diabetes. Wed, 22 Jun 2022 08:50:32 +0200 Tord Ajanki 91c4aa06-31e1-44fb-bbd7-71d80e8c0a80 Nyupptäckta proteinvarianter nyckel till insulinutsöndring https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/nyupptackta-proteinvarianter-nyckel-till-insulinutsondring För att insulin ska utsöndras i vår kropp behövs ett protein som kallas CD59. Nu visar att det finns två proteinvarianter som påverkar hur det sker. Wed, 15 Jun 2022 12:04:35 +0200 Tove Smeds c9f15040-9300-48ee-8ec8-7e90303e1650 Renlig uppväxt kopplas till ökad risk för typ 1-diabetes https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/renlig-uppvaxt-kopplas-till-okad-risk-typ-1-diabetes En uppväxt i ett renligt hem kan kopplas till en ökad risk att utveckla typ 1-diabetes. Wed, 08 Jun 2022 09:04:32 +0200 Tord Ajanki 00410e11-3542-42aa-888b-9dac0a2dd6ad Ny studie visar att föräldrar ofta blundar för barnens övervikt https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/ny-studie-visar-att-foraldrar-ofta-blundar-barnens-overvikt En ny studie visar att föräldrar ofta har en skev uppfattning om sina barns övervikt. Thu, 02 Jun 2022 12:05:26 +0200 Tord Ajanki 9924b384-1043-42a1-9ade-2d3c2b5b7e4b Epigenetiska markörer förutspår risk för komplikationer vid typ 2-diabetes https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/epigenetiska-markorer-forutspar-risk-komplikationer-vid-typ-2-diabetes En ny studie av forskare vid Lunds universitet visar att det finns tydliga epigenetiska skillnader mellan olika grupper av diabetespatienter. Tue, 24 May 2022 09:04:27 +0200 Petra Olsson 7e03d5b8-84a0-4360-9118-6b1277d662d0 Epigenetiken kan bana väg för individanpassad behandling av typ 2-diabetes https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/epigenetiken-kan-bana-vag-individanpassad-behandling-av-typ-2-diabetes Epigenetiken har gett forskare nya möjligheter att förstå orsakerna bakom typ 2-diabetes och hur sjukdomen utvecklas. Fri, 20 May 2022 10:10:04 +0200 Petra Olsson 9b57c6f0-7e57-47e3-af02-1b7787878ab8 Minskad dödlighet bland typ 1-diabetiker https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/minskad-dodlighet-bland-typ-1-diabetiker Dödligheten bland typ 1-diabetiker fortsätter att minska. Det visar en internationell studie som omfattar flera olika länder. Mon, 16 May 2022 13:26:08 +0200 Tord Ajanki ce733b26-bfad-4c0b-84bc-40bcf108fdc4 Lägre förekomst av diabetiska ögonskador hos kaffedrickare https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/lagre-forekomst-av-diabetiska-ogonskador-hos-kaffedrickare Skyddar kaffe mot diabetiska ögonskador? En studie av forskare i Sydkorea tyder på det. Mon, 09 May 2022 09:47:32 +0200 Tord Ajanki 21aa1f17-ccc0-40f1-9f1c-51da3a692470 Nytt sätt att mäta BMI kan förutspå risken för typ 2-diabetes hos normalviktiga https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/nytt-satt-att-mata-bmi-kan-forutspa-risken-typ-2-diabetes-hos-normalviktiga Forskare har upptäckt att det går att identifiera normalviktiga som är i riskzonen för att få typ 2-diabetes genom att mäta BMI på ett nytt sätt. Mon, 02 May 2022 13:28:04 +0200 Petra Olsson aefeb2e0-762e-4662-8c40-3da4f77563d1 Sju lästips som ger dig bättre koll på typ 2-diabetes https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/sju-lastips-som-ger-dig-battre-koll-pa-typ-2-diabetes Vill du veta mer om typ 2-diabetes och vad du själv kan göra för att förebygga och påverka sjukdomen? Ta del av några boktips. Wed, 20 Apr 2022 09:06:59 +0200 49886131-6cab-4de8-82ab-fb8bd0e0eecd Så påverkas typ 1-diabetiker av fastemånaden ramadan https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/sa-paverkas-typ-1-diabetiker-av-fastemanaden-ramadan Internationella Diabetesfederationen avråder insulinbehandlade diabetiker från att fasta, men många gör det i alla fall. Vad får det för konsekvenser? Mon, 11 Apr 2022 09:57:42 +0200 Tord Ajanki 3aee3a25-dd6b-435b-aced-ea2cb87aac7d Ny studie visar vad det kostar att screena för typ 1-diabetes https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/ny-studie-visar-vad-det-kostar-att-screena-typ-1-diabetes Sedan många år går det att med blodprov screena barn som har ett förstadium till typ 1-diabetes. Är det värt det? Mon, 04 Apr 2022 10:06:27 +0200 Tord Ajanki 6cf67563-9c14-44ec-b228-099ad6a45692 Nyupptäckt läkemedelskandidat ökar utsöndringen av insulin vid typ 2-diabetes https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/nyupptackt-lakemedelskandidat-okar-utsondringen-av-insulin-vid-typ-2-diabetes Forskare vid Lunds universitet har upptäckt att mängden av ett mikroRNA är förhöjt vid typ 2-diabetes och påverkar utsöndringen av insulin negativt. Mon, 28 Mar 2022 11:16:51 +0200 Petra Olsson 94ff53d9-e3ed-444f-8281-14c86d844d20 Stor studie pekar ut tre vägar mot typ 1-diabetes https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/stor-studie-pekar-ut-tre-vagar-mot-typ-1-diabetes En stor internationell studie som har publicerats i Nature Communications visar att typ 1-diabetes utvecklar sig på tre olika sätt hos barn. Tue, 22 Mar 2022 10:07:17 +0100 Petra Olsson ad3ded96-104e-4a4f-b880-2a7cc08133d1 Ljuset kan ha betydelse för blodsockervärdet https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/ljuset-kan-ha-betydelse-blodsockervardet Tidpunkten för när du under dygnet exponeras för starkt ljus kan ha betydelse för dina blodsockervärden efter en måltid. Tue, 15 Mar 2022 09:00:08 +0100 Tord Ajanki cc34a567-22fb-4bbb-8f39-bd21d634d642 Typ 1-diabetiker med typ 2-diabetes i familjen tycks ha ökad risk för komplikationer https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/typ-1-diabetiker-med-typ-2-diabetes-i-familjen-tycks-ha-okad-risk-komplikationer En ny studie visar att typ 1-diabetiker som har en nära familjemedlem med typ 2-diabetes tycks ha ökad risk att utveckla komplikationer. Tue, 01 Mar 2022 09:09:01 +0100 Tord Ajanki 72e07b7c-0247-4a31-af6b-4ae1a35353fe Fyra bakteriearter i mage och tarm gav ökad risk för typ 2-diabetes https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/fyra-bakteriearter-i-mage-och-tarm-gav-okad-risk-typ-2-diabetes Kan vissa bakterier i mage och tarm ge ökad risk för typ 2-diabetes? En stor finsk studie tyder på det. Fri, 25 Feb 2022 09:01:20 +0100 Tord Ajanki e76d74db-df22-4eea-99e2-9422d732a500 En kost rik på fett och socker försämrade minnet hos möss – men inte för gott https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/en-kost-rik-pa-fett-och-socker-forsamrade-minnet-hos-moss-men-inte-gott En ny studie på möss visar att fet mat och sockersötad dryck leder till försämrat minne, men att det går att vända utvecklingen. Tue, 22 Feb 2022 08:40:34 +0100 Petra Olsson 282217e9-d06a-48fa-835f-c53210f6c0b6 Myriam Aouadi får Leif C. Groop-priset för framstående forskning om typ 2-diabetes https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/myriam-aouadi-far-leif-c-groop-priset-framstaende-forskning-om-typ-2-diabetes Myriam Aouadi tilldelas Leif C. Groop-priset för sin forskning om mekanismerna bakom utvecklingen av fettleversjukdom hos personer med typ 2-diabetes. Mon, 31 Jan 2022 08:22:58 +0100 Petra Olsson bea42378-1e26-4fcd-b73e-d40beb441403 Färre hjärtinfarkter när luftföroreningarna minskade i USA https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/farre-hjartinfarkter-nar-luftfororeningarna-minskade-i-usa Minskade luftföroreningar kopplas till färre hjärtinfarkter i USA under nedstängningen av samhället. Wed, 19 Jan 2022 09:17:08 +0100 Tord Ajanki a1c012c3-f3a4-412f-9210-3b8c126c5ee2 Ny forskning visar på genetiska skillnader mellan olika former av typ 2-diabetes https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/ny-forskning-visar-pa-genetiska-skillnader-mellan-olika-former-av-typ-2-diabetes En studie i Nature Genetics visar att det finns genetiska skillnader mellan olika grupper med typ 2-diabetes. Tue, 11 Jan 2022 09:18:52 +0100 Petra Olsson d909bf1f-561e-46df-b67c-1278a95bbf6b Insulinet är fortfarande inte till för alla patienter https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/insulinet-ar-fortfarande-inte-till-alla-patienter Insulinet har räddat många liv sedan upptäckten gjordes, men det är inte alla som har tillgång till läkemedlet. Tue, 21 Dec 2021 09:14:35 +0100 Tord Ajanki 7bc061a4-fe1c-472f-a3b7-11dd442fa1b3 Brödstudie undersöker genernas betydelse för att bryta ner mat https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/brodstudie-undersoker-genernas-betydelse-att-bryta-ner-mat Nu ger en ny studie ökat stöd för att variationer i en gen som kallas AMY1 har betydelse för hur våra kroppar tar hand om stärkelserik mat.  Tue, 14 Dec 2021 08:01:42 +0100 Petra Olsson 26ab5a27-feb9-4b63-b262-186e44372f9e Ny rapport visar att de fattigaste länderna drabbas värst av diabetes https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/ny-rapport-visar-att-de-fattigaste-landerna-drabbas-varst-av-diabetes I dag lever 537 miljoner vuxna människor med diabetes. Det är 74 miljoner fler än för två år sedan, enligt en ny rapport. Fri, 10 Dec 2021 10:50:58 +0100 Tord Ajanki 1d68947c-beed-4bd0-9d9f-6cf6b5eb1253 Övervikt är ett växande problem bland personer med typ 1-diabetes https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/overvikt-ar-ett-vaxande-problem-bland-personer-med-typ-1-diabetes Länge sades det att typ 1-diabetiker är normalviktiga och att typ 2-diabetiker ofta är överviktiga. Det stämmer inte längre. Mon, 06 Dec 2021 09:37:58 +0100 Tord Ajanki 1260f62a-e74c-4b97-aab8-27ac77862db6 När blodsockret faller för djupt https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/nar-blodsockret-faller-djupt Med modern diabetesbehandling har risken för blodsockerfall minskat men för många är insulinkänningarna och rädslan för detta en del av vardagen. Mon, 29 Nov 2021 10:27:03 +0100 Tord Ajanki 642d9ece-a988-4154-9f13-f5f682d1697f Tvillingstudie ger nya ledtrådar om mekanismerna bakom typ 2-diabetes https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/tvillingstudie-ger-nya-ledtradar-om-mekanismerna-bakom-typ-2-diabetes En ny studie har upptäckt att det finns skillnader i genernas aktivitet hos tvillingar med och utan typ 2-diabetes. Mon, 22 Nov 2021 08:04:05 +0100 Petra Olsson 2e4ef400-b23d-4d32-82b7-5b12247dc836 Upptäckten av monogen diabetes https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/upptackten-av-monogen-diabetes Upptäckten av den ärftliga diabetessjukdomen MODY ökade kunskapen om andra diabetesformer. Men det finns fortfarande kunskapsluckor om MODY. Thu, 18 Nov 2021 10:37:27 +0100 Tord Ajanki abade82c-6654-479a-a853-65dcea5abe62 Bra mat minskar risken för typ 2-diabetes https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/bra-mat-minskar-risken-typ-2-diabetes Emily Sonestedt forskar om hur kosten påverkar hälsan och risken för att utveckla typ 2-diabetes. Fri, 12 Nov 2021 16:15:45 +0100 Petra Olsson 333a3235-95cc-4302-9ffa-879f4d9ef478 Biomarkör kan förutse typ 2-diabetes flera år innan diagnos https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/biomarkor-kan-forutse-typ-2-diabetes-flera-ar-innan-diagnos En studie som har letts av Lunds universitet har identifierat en biomarkör i blodet som kan förutse typ 2-diabetes flera år innan diagnos kan ställas. Fri, 12 Nov 2021 12:03:36 +0100 Petra Olsson 07457d47-ee09-43f4-ac79-bdd3829f8de9 Studien som förändrade behandlingen av diabetes https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/studien-som-forandrade-behandlingen-av-diabetes Vilka viktiga medicinska framsteg har skett sedan upptäckten av insulinet? En stor amerikansk studie förändrade behandlingen av diabetes. Thu, 11 Nov 2021 17:23:18 +0100 Tord Ajanki 6381cb19-4922-4a67-866f-16cad6ffc68a Diabetesforskarnas samarbete kan bana väg för ny innovation https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/diabetesforskarnas-samarbete-kan-bana-vag-ny-innovation Forskare vid Lunds universitet har upptäckt en kombination av biomarkörer som kan förutsäga vilka personer som får nytta av behandling med metformin. Thu, 11 Nov 2021 09:02:30 +0100 Petra Olsson 8e6b458d-3c43-4223-987b-ecfe211b8c71 Striden om upptäckten av insulinet https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/striden-om-upptackten-av-insulinet I år är det hundra år sedan insulinets upptäckt och insulinbehandling kunde snart ges med livräddande effekt till patienter med diabetes. Thu, 04 Nov 2021 08:50:27 +0100 Tord Ajanki 05da63fa-595d-4931-a94b-9676e17067c6 Förbättrad insulinkänslighet av att stå upp i stället för att sitta ner https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/forbattrad-insulinkanslighet-av-att-sta-upp-i-stallet-att-sitta-ner Insulin spelar en avgörande roll för kroppens energiomsättning och blodsockernivåer men det finns faktorer som negativt påverkar insulinets funktion. Mon, 11 Oct 2021 08:20:58 +0200 Tord Ajanki e02df058-7f74-40b1-b0a5-a014c228ccc3 Högt blodtryck dödar i tysthet https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/hogt-blodtryck-dodar-i-tysthet Thu, 07 Oct 2021 11:26:20 +0200 Tord Ajanki dbd825b7-b351-4077-bb04-e370e2e6c9f8 Allt färre drabbas av diabetisk hjärtsjukdom https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/allt-farre-drabbas-av-diabetisk-hjartsjukdom Hjärt- och kärlsjukdom är fortfarande vanligaste dödsorsaken efter långvarig typ 1-diabetes men under de senaste decennierna har risken avsevärt minskat, enligt en stor finsk... Wed, 06 Oct 2021 12:04:00 +0200 Tord Ajanki 941b737c-9d47-4deb-b5a6-2914bb7b5e20 Ny studie: 10 000 skånska barn erbjuds test för tre autoimmuna sjukdomar https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/ny-studie-10-000-skanska-barn-erbjuds-test-tre-autoimmuna-sjukdomar Ett stick i fingret är allt som krävs för att delta i studien Triad, som screenar skånska barn för tre besläktade sjukdomar. Tue, 28 Sep 2021 09:00:10 +0200 Petra Olsson b9fbe433-33bf-4c01-875d-6b07b6cd8b06 Ny studie: Kan probiotika förhindra typ 1-diabetes? https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/ny-studie-kan-probiotika-forhindra-typ-1-diabetes I en ny studie ska forskare undersöka om probiotika från tidig födsel kan förhindra utvecklingen av typ 1-diabetes hos barn med ökad genetisk risk. Wed, 01 Sep 2021 08:17:56 +0200 Sara Liedholm 049ac8b5-c0e7-4dbf-aa4a-14183df34998 Effektivare screening för typ 1-diabetes med enkelt blodprov https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/effektivare-screening-typ-1-diabetes-med-enkelt-blodprov Ett internationellt forskarlag har upptäckt att det går att följa upp risken för typ 1-diabetes med en förenklad metod. Tue, 31 Aug 2021 08:02:00 +0200 Petra Olsson 156ec2ff-4c2c-4805-9dd3-640866942b40 Personer som nyligen har fått typ 1-diabetes sökes till läkemedelsstudie https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/personer-som-nyligen-har-fatt-typ-1-diabetes-sokes-till-lakemedelsstudie Har du nyligen fått typ 1-diabetes? Är du mellan 18 och 45 år och bosatt i Skåne med omnejd? Då kan du vara aktuell för en ny studie. Mon, 30 Aug 2021 08:05:53 +0200 Petra Olsson 421c58a4-84e8-4a67-bfaa-72df2686c8af Diabetes och sömnapné - en farlig kombination https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/diabetes-och-somnapne-en-farlig-kombination Typ 2 diabetes och sömnapné, andningsuppehåll i sömnen, är en vanlig kombination. Och farlig. Nu bekräftar åter igen en sammanställning av 22 olika studier hälsoriskerna med... Thu, 19 Aug 2021 20:53:04 +0200 Tord Ajanki c0378157-652d-4056-a859-809f462811a3 Stenålderskost minskade vissa blodfetter oberoende av kroppsvikt https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/stenalderskost-minskade-vissa-blodfetter-oberoende-av-kroppsvikt Pressmeddelande från Umeå universitet. <br /> En paleolitisk kost, så kallad stenålderskost, utan raffinerat socker, spannmål och mejeriprodukter, kan minska nivån av... Tue, 17 Aug 2021 11:10:37 +0200 585fa926-19a2-402e-a82a-541f90660413 Svåra följder av typ 2 diabetes i unga år https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/svara-foljder-av-typ-2-diabetes-i-unga-ar I Sverige är typ 2 diabetes fortfarande en ovanlig sjukdom bland barn och unga. I andra länder mycket vanligare. Flera studier har visat att sjukdomen för många orsakar allvarliga... Thu, 12 Aug 2021 20:48:57 +0200 ff3a298b-3118-4f7c-bfc3-c53debbf43f6 Tidiga blodsockervärden vid diabetes typ 2 avgörande för framtida prognos https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/tidiga-blodsockervarden-vid-diabetes-typ-2-avgorande-framtida-prognos Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 2021-07-08<br /> Personer som får diabetes typ 2 måste snabbt få kontroll över sina blodsockervärden. Åren... Thu, 08 Jul 2021 11:23:07 +0200 57d5c504-107c-49f6-8055-0fc358bc9184 Precisionsmedicinen är på frammarsch inom sjukvården https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/precisionsmedicinen-ar-pa-frammarsch-inom-sjukvarden Precisionsmedicinen är på stark frammarsch inom sjukvården. Ett 30-tal svenska forskare står bakom en genomlysning av precisionsmedicinen. Mon, 05 Jul 2021 14:47:30 +0200 Petra Olsson c5b72a79-33f4-42fb-89a9-c1ce25ac866a Antikropparna erbjuder en tidsfrist https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/antikropparna-erbjuder-en-tidsfrist Vilken är den viktigaste händelsen i diabetesforskningens händelserika historia? Självklart upptäckten av insulinet för i år hundra år sedan. Då lades fundamentet för i stort all... Thu, 01 Jul 2021 21:54:28 +0200 6984e79e-e0a2-4d27-a55c-c7ed93ad99a7 Skyddar landsbygden mot typ 1-diabetes https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/skyddar-landsbygden-mot-typ-1-diabetes Landskapet där man föds och växer upp kan ha betydelse för risken att insjukna i typ 1 diabetes. Barn som växer upp på landet eller andra omgivningar med mycket natur har lägre... Wed, 16 Jun 2021 12:57:14 +0200 484a2f27-bd76-4ffb-acc1-f69347178237 Studie spårar pandemins spridning i Sverige https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/studie-sparar-pandemins-spridning-i-sverige Gratisappen COVID Symptom Study hjälper studien med samma namn att i pandemitider bidra med kunskap om virusets komplexitet och framfart. Wed, 09 Jun 2021 11:10:40 +0200 Bodil Malmström f078ee0c-2fc2-45a8-8f3b-0da6701053e1 De flesta får inte bra diabetesvård https://www.diabetesportalen.lu.se/artikel/de-flesta-far-inte-bra-diabetesvard Internationella diabetesfederationen (IDF) har synat diabetesvården i 55 låg- och mellaninkomstländer där nästan 80 procent av världens diabetiker lever. Federationens betyg är... Sat, 05 Jun 2021 22:52:58 +0200 aae5f36f-65ca-433f-b726-f34ce61c88f8