Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Varför får somliga människor typ 2-diabetes?

Allan Vaag är professor i endokrinologi vid Lunds universitet och överläkare vid Endokrinmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Han leder en forskargrupp som undersöker varför somliga människor får typ 2-diabetes och hur patienter med sjukdomen ska behandlas. Här berättar han själv om sin forskning.

"Fokus för min forskning har sedan 1986 varit att förklara varför somliga människor får typ 2-diabetes och hur patienter med sjukdomen ska behandlas. Att glukos ökas i blodet vid typ 2-diabetes beror på defekter i flera organfunktioner, inklusive nedsatt insulinproduktion i bukspottskörteln, liksom otillräckligt verkande insulin i lever, fettvävnad och skelettmuskulatur. 

Patienter med typ 2-diabetes har markant ökad risk för komplikationer och sjukdomar i många olika organsystem såsom ögon, njurar, kärl, hjärta och hjärna, och därför också ökad risk för tidig död. Min forsknings primära fokus har genom mer än två årtionden varit betydelsen av nedsatt tillväxt i fosterstadiet, uttryckt som låg födelsevikt, i samspel med genetik och fetma betingad av låg fysisk aktivitet och för högt energiintag i kosten. 

Födelseviktens betydelse för sjukdomen

Min forskningsgrupps senaste resultat, baserat på stora patientpopulationer med typ 2-diabetes, visar att låg födelsevikt har stor betydelse för tidpunkten för diagnos och för sjukdomsförloppet, och att typ 2-diabetes-patienter med låg födelsevikt, trots lägre ålder och mindre fetma, generellt är mer sjuka med högt blodtryck än patienter med normal eller hög födelsevikt. Andra nya forskningsresultat från min grupp indikerar att förändringar i regleringen av gener i stamceller i flera organ kan förklara både varför låg födelsevikt ger risk för typ 2-diabetes och kanske också varför låg födelsevikt ger anledning till en relativt allvarligare undertyp av typ 2-diabetes. 

Jag kommer under de följande åren att följa dessa frågor, och förväntar nya fynd i samarbete med mina internationella forskningskollegor inom typ 2-diabetes, både vid Lunds universitet och i Danmark, och har därmed också ett strategiskt syfte att öka samarbetet inom diabetesforskning i Öresundsregionen."

Källa: Texten är hämtad från installationsskriften ”Professorsinstallation 17 mars 2023″ som tagits fram av kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.

Installationsskriften ”Professorsinstallation 17 mars 2023″ (pdf, lu.se)

Porträtt av Allan Vaag. Foto.

Allan Vaag

Jag föddes 1961 och blev läkare 1986. År 1993 blev jag filosofie doktor och 1998 medicine doktor. Från 2000 till 2011 var jag överläkare på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), och mellan 2011 och 2016 professor i endokrinologi vid Köpenhamns universitet (KU). 

Mellan 2016 och 2019 var jag anställd som Vice President inom avdelningen för tidig medicinsk utveckling på AstraZeneca i Göteborg. Jag återkom sedan till akademin som forskningsledare på SDCC 2019 och från 2022 som professor i endokrinologi vid Lunds universitet och överläkare vid Endokrinologiska kliniken på SUS i Malmö. 

Jag är gift med Karina, bor i Köpenhamn, och har två barn samt fyra barnbarn, Miles, Zoe, Agnes och Ellen.

Allan Vaags profil i Lunds universitets forskningsportal