Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svåra följder av typ 2 diabetes i unga år

I Sverige är typ 2 diabetes fortfarande en ovanlig sjukdom bland barn och unga. I andra länder mycket vanligare. Flera studier har visat att sjukdomen för många orsakar allvarliga hälsokonsekvenser och att de kommer tidigt i livet.
Den senaste rapporterade är Today-studien som kommer från USA och bygger på 500 typ 2 diabetiker som insjuknade i åldrarna 10 till 17 år. Resultaten baseras på upp till 15-års uppföljning av deltagarna och visar att mer än varannan hade utvecklat minst en diabeteskomplikation, nästan en tredjedel hade två eller fler komplikationer.

- Studien visar tydligt att typ 2 diabetes i ungdomen är en mer aggressiv form än den typ 2 diabetes vi kan se hos deras far- och morföräldrar, säger Maria Rayas, en av forskarna i Today-studien.
- Resultaten är skrämmande, fortsätter hon, att någon bara något äldre än 20 år redan kämpar med njur- eller ögonskador eller annan komplikation.
Syftet med studien att öka kunskapen om på vilket sätt den aggressiva formen av diabetes ska behandlas.
Today står för Treatment Options for Type 2 Diabetes in Adolescents and Youth.
Samtliga deltagare undersöktes regelbundet för komplikationer på University Health’s Texas Diabetes Institute on San Antonio’s West Side.

Många och tidiga komplikationer
I medeltal var deltagarna 26 år när forskarna sammanställde sin forskningsrapport vilken de har publicerat i den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.
- 67 procent av deltagarna hade för högt blodtryck.
- Drygt hälften hade blodfettsrubbningar.
- Drygt hälften hade njurskador/njursjukdom.
- Var tredje hade nervskador.
- Drygt hälften hade ögonskador.
Alla dessa skador/sjukdomar är väl kända komplikationer vid diabetes.

Nästan alla överviktiga
Det finns flera orsaker till att typ 2 diabetes är mycket vanligare i många länder än i de skandinaviska, till exempel i USA.
Uppskattningar visar att det finns fler än 20 000 barn med typ 2 diabetes i USA och man befarar att det kommer att bli allt fler.
En starkt bidragande riskfaktor är övervikt. Bland de barn och ungdomar som deltog i Today-studien var så gott som alla överviktiga.
När de hade fått diagnosen typ 2 diabetes och rekryterats till studien hade tolv procent ett för högt blodtryck. Fyra år senare var siffran 34 procent. Värst var det för de fetaste pojkarna.
Under samma period hade tecken på begynnande njursjukdom gått från drygt sex till 17 procent av deltagarna.

Arvet har stor betydelse
Den snabba utvecklingen av komplikationer förklaras till del av att förmågan att producera insulin minskar avsevärt snabbare hos unga individer än vuxna och äldre. Även så kallad insulinresistens ökar på grund av hormonella förändringar kraftigt under puberteten. Insulinresistens gör att det blir svårare för insulinet att tränga in i kroppens celler. Resultatet blir att blodsockernivåerna blir svårare att hantera.
Också genetiken spelar stor roll. Det är väl känt att många folkslag löper större risk att insjukna i typ 2 diabetes än andra. För USA:s del är det framför allt barn och ungdomar med afro-amerikanskt, latinamerikanskt, asiatiskt-amerikanskt och indianskt ursprung som drabbas.

Länk till en sammanfattning av artikeln i New England Journal of Diabetes


Long-Term Complications in Youth-Onset Type 2 Diabetes
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2100165

Text: Tord Ajanki