Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Diabetes – pandemin som bara växer och växer

425 miljoner, nästan var tionde människa i världen, har diabetes. Diabetes är sedan länge världens snabbast växande folksjukdom. De senaste två åren har antalet diabetiker ökat med tio miljoner. 2045 kommer antalet att vara ytterligare drygt 200 miljoner, en ökning med 48 procent på 27 år.
Detta enligt Internationella Diabetesfederationens (IDF) sammanställning av diabetes i världen år 2017.

Publiceringen är den åttonde upplagan av IDF:s Atlas och de prognoser på diabetesförekomst som gjorts sedan 2000 har hittills varje gång underskattat hur snabbt epidemin sprider sig.
I sammanställningen räknar IDF med att det på varje diagnostiserad patient går en som har sjukdomen men inte fått diagnos. 90 procent klassas som typ 2 diabetes.
Siffrorna bygger på uppgifter från 131 länder. För övriga, där säkra uppgifter saknas, har IDF beräknat antalet utifrån liknande länder med liknande karakteristiska som etnicitet, språk, inkomstnivå och geografi.

Ökningen av diabetes i världen har varit och är fortsatt dramatisk.

I Nordamerika och Karibien lever idag 46 miljoner diabetiker, 2045 är den beräknande siffran 62 miljoner, en ökning med 35 procent på knappt 30 år.
I Mellanöstern och norra Afrika har idag 39 miljoner diabetiker, 2045 beräknas antalet till 67 miljoner, en ökning med 72 procent.
I Europa har idag 58 miljoner diabetes, 2045 beräknas 67 miljoner vara drabbade, en ökning som i jämförelse med andra världsdelar är ganska blygsam, 16 procent.
I Syd- och Centralamerika är nuvarande siffra 26 miljoner, 2045 har ytterligare 62 procent tillkommit.
I Afrika, idag 16 miljoner, år 2045 41 miljoner, en kraftig ökning med 156 procent.
Sydöstra Asien, idag 82 miljoner, år 2045 151 miljoner, ökning 84 procent.
Västra Stilla havet, 153 miljoner, år 2045 183 miljoner, ökning 15 procent.

Sett i antal har de stora folkrika länderna flest diabetiker.
Kina drygt 114,4 miljoner 2017, år 2045 kommer antalet enligt prognosen att vara 134,4 miljoner.
På andra plats kommer Indien, idag 72,9 miljoner, nästan 120 miljoner 2045.
USA innehar tredje plats, från dagens 30,2 miljoner till 35,6 miljoner år 2045.

Av världsbefolkningen lever två tredjedelar av alla diabetiker i städer. 75 procent av de drabbade är i arbetesför ålder.
Antalet  som dör av diabetesrelaterade sjukdomar i åldrarna 20 - 79 år är ungefär fyra miljoner per år.
Diabetesrelaterade kostnader för samhället beräknas till nästan 6 000 miljarder kronor. År 2045 tillkommer ytterligare 300 miljarder kronor.

Fler än en miljon barn och ungdomar i världen har typ 1 diabetes. Varje år insjuknar fler än 132 000 unga i sjukdomen.
Det svenska Nationella Diabetesregistret  innehåller data om ungefär 400 000 patienter. Drygt 40 000 av dem klassas som typ 1 diabetes, drygt 7 000 av dem är under 18 år. Varje år insjuknar ungefär 800 barn eller ungdomar i typ 1 diabetes.
Sett till hur vanligt typ 1 diabetes är i förhållande till folkmängd toppar Finland listan. På andra plats kommer Kuwait och på tredje Sverige.
De övriga sju på tio-topp-listan för hur vanligt typ 1 diabetes är Saudi Arabien, Norge, Algeriet, Marocko, Storbritannien, Irland och Danmark.

- IDF uppmanar alla nationer som drabbas av den diabetiska pandemin att arbeta för att motverka trenden. Vi har både kunskap och expertis för att skapa en bättre framtid för kommande generationer, säger IDF:s president Shaukat Sadikot och tillägger.
- Kvinnor och barn är nyckeln till en hälsosammare livsstil. Därför är det särskilt viktigt att de får tillgång till rättvis utbildning, information, läkemedel och teknologi.

Text: Tord Ajanki
 

Länk till IDF Diabetes Atlas och andra fakta