Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bröstmjölk skyddar mot typ 1 diabetes

En stor kartläggning i Danmark och Norge visar att barn som ammas har en kraftigt minskad risk för att senare i livet insjukna i typ 1 diabetes. Resultaten visar att barn som aldrig hade ammats löpte en fördubblad risk att insjukna.

Det är känt att det finns en genetisk sårbarhet för att utveckla typ 1 diabetes men det faktum att sjukdomen under de senaste 50 åren blivit allt vanligare talar starkt för att det även finns faktorer i miljön som triggar igång utvecklingen mot typ 1 diabetes.
En sådan kan vara att det nyfödda barnet inte får bröstmjölk. Sambandet har upprepade gånger föreslagits under mer än 30 år. Bröstmjölk innehåller många biologiskt aktiva ämnen, till exempel antikroppar, cytokiner och hormoner som på ett positivt sätt kan påverka det nyfödda barnets immunsystem.
Andra mekanismer kan vara att bröstmjölk skyddar mot eventuella ”diabetesframkallande” infektioner, fördröjer introduktion av andra näringsämnen, inklusive komjölk, att barnet utvecklar en friskare bakterieflora i tarmen och med det en gynnsammare mognad av tarmen.

Drygt 150 000 barn

För att söka bringa klarhet i frågan gick danska och norska forskare igenom två stora register som följt barn från födelsen, mellan 1996 och 2009 fram till 2014 i Danmark och fram till 2015 i Norge.
Totalt analyserades data från drygt 150 000 barn där föräldrarna hade rapporterat hur länge de hade ammats och vad barnen åt upp till 18 månaders ålder. Sedan jämförde forskarna uppgifterna med vilka som hade insjuknat i typ 1 diabetes, totalt 504 barn.

Första dagarna avgörande

Resultaten visade att barn som aldrig hade ammats hade en fördubblad risk att insjukna i diabetes jämfört med barn som hade ammats oberoende av hur länge. Det verkar som om den allra första tiden har stor betydelse och en möjlig förklaring är att ämnet colostrum (råmjölk) som är viktigt för det nyfödda barnet då det antas skydda mot infektioner. Bröstmjölkens sammansättning förändras under amningsperioden men under de första tre till fem dagarna efter förlossningen är halterna av colostrum höga.
”De viktigaste konsekvenserna av våra iakttagelser, förutom att det finns ett samband mellan amning och skydd mot typ 1 diabetes, är kanske att det inte är lika viktigt hur lång tid barnet får bröstmjölk.” skriver forskarna och fortsätter.
”Det påstås eller rekommenderas ibland att en långvarig amning är mer skyddande mot autoimmun diabetes och det kan leda till en känsla av skuld hos mammor som inte hade fullföljt rekommendationerna. Våra resultat tyder på att de mammorna egentligen inte behöver känna någon skuld.”