Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stor studie pekar ut tre vägar mot typ 1-diabetes

Foto på en forskare vid Lunds universitet.
Markus Lundgren är vetenskapligt ansvarig för en av de uppföljningsstudier med barn som har bidragit med data till artikeln om utvecklingen av typ 1-diabetes. Foto: Johan Persson

En stor internationell studie visar att typ 1-diabetes utvecklar sig på tre olika sätt hos barn. Forskare vid Lunds universitets diabetescentrum har bidragit med data från en uppföljningsstudie i Skåne. Den långsiktiga målsättningen med studien i Nature Communications är att utveckla en större förståelse för hur sjukdomen uppstår för att sätta in förebyggande åtgärder.

– Studien ökar vår förståelse för hur sjukdomen utvecklar sig hos barn som har hög risk att få typ 1-diabetes. En stor styrka med studien är att vi har samlat fem uppföljningsstudier från flera olika länder och analyserat materialet gemensamt. Våra forskarkollegor vid IBM Research har de rätta kunskaperna om maskininlärning och datavisualisering som har krävts för det här projektet, säger Markus Lundgren, forskare i pediatrisk endokrinologi vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) och en av författarna bakom studien som publiceras i Nature Communications.

Studien i Nature Communications bygger på data med 24.662 barn som har följts under 15 år. Data har hämtats från fem uppföljningsstudier med barn i USA, Sverige, Tyskland och Finland. Forskare vid Lunds universitets diabetescentrum har bidragit med data från uppföljningsstudien Diabetes prediktion i Skåne, där barn har screenats för diabetesrisk från födseln och sedan har följts upp till 15 års ålder.

"Tre tydliga vägar"

Forskarlaget har studerat vägen från frisk individ till ett insjuknande bland de 652 individer som fick en diagnos. Hittills har typ 1-diabetes ofta delats in i olika stadier beroende på hur många diabetesrelaterade autoantikroppar individen har. Den nya studien visar att typ 1-diabetes i stället kan delas in i tre olika grupper baserat på hur mönstret för att utveckla autoantikroppar ser ut.

– Vi har lyckats identifiera tre tydliga vägar från frisk individ till ett insjuknande, som också är associerade med olika grad av sjukdomsrisk, säger Bum Chul Kwon, studiens förste författare och forskare inom datavisualisering och visuell analys vid IBM Research.

Markus Lundgren, vetenskapligt ansvarig för uppföljningsstudien i Skåne, kommenterar resultaten:

– Jag ser det här är ett viktigt steg på vägen mot en indelning av typ 1-diabetes i olika undergrupper. Vi har identifierat att grupperna skiljer sig åt, och behöver nu få en bättre förståelse för vad det är som gör att de skiljer sig åt genom att exempelvis titta på genetiska faktorer, säger Markus Lundgren.

Screening för typ 1-diabetes

Det finns inga sätt att förebygga eller bota typ 1-diabetes och därför är det viktigt med ny kunskap inom området. Forskarna har förhoppningar om att den nya kunskapen kan användas för att utveckla screeningprogram för typ 1-diabetes.

– En målsättning är att skapa en prediktionsmodell som är så specifik att vi kan förutsäga vem som kommer att få sjukdomen. Det är viktigt att påpeka att sjukvården behöver ha mer att erbjuda personer som är i riskzonen att utveckla sjukdomen innan screening kan vara en bra möjlighet, till exempel ett förebyggande läkemedel som kan skjuta fram sjukdomsförloppet, säger Markus Lundgren.
 

De tre grupperna

Diabetesrelaterade autoantikroppar används allt oftare för att identifiera personer som är riskzonen att utveckla typ 1-diabetes. Forskarna har studerat följande autoantikroppar: IAA, GADA och IA-2A. Studien i Nature Communications har identifierat tre grupper där autoantikroppmönstret skiljde sig åt bland studiedeltagare som utvecklade typ 1-diabetes.

Grupp ett
Individer i den första gruppen visade sig i ett tidigt skede ha flera olika autoantikroppar innan diagnosen kunde ställas. 

Grupp två
Barnen i den andra gruppen hade till en början autoantikroppar mot insulin (IAA) och fortsatte sedan att utveckla fler autoantikroppar innan diagnosen kunde ställas. 

Grupp tre
Individer i den tredje gruppen utvecklade först autoantikroppar mot GAD65 (GADA) för att sedan få fler autoantikroppar innan diagnosen kunde ställas. 
 

Kontakt

Markus Lundgren, specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin och forskare i pediatrisk endokrinologi vid Lunds universitet

+46 70 995 09 90

markus [dot] lundgren [at] med [dot] lu [dot] se

Markus Lundgrens profil i Lunds universitets forskningsportal

Åke Lernmark, professor i experimentell diabetes vid Lunds universitet

+46 70 616 47 79
+46 40 39 19 01

ake [dot] lernmark [at] med [dot] lu [dot] se

Åke Lernmarks profil i Lunds universitets forskningsportal
 

 

Typ 1-diabetes

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska ta upp socker (glukos) från blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat att tillverka insulin och personen får för mycket glukos i blodet. En person som har typ 1-diabetes behöver kontrollera blodglukos och ta insulin. Det finns inget botemedel mot typ 1-diabetes. 

Typ 1-diabetes kan orsaka olika typer av komplikationer. Ketoacidos kan uppstå hos personer som får höga blodsockervärden och samtidigt brist på insulin. Insulinkänning kan uppstå om blodsockervärdet sjunker kraftigt. 

Ett högt blodsockervärde är skadligt för kroppens blodkärl och kan leda till synproblem, sämre njurfunktion, hjärtinfarkt, stroke och kärlkramp.
 

Studien i Nature Communications

Studiens titel: Progression of type 1 diabetes from latency to symptomatic disease is predicted by distinct autoimmune trajectories

Studien i Nature Communications är resultatet av ett forskningssamarbete mellan IBM Research och fem uppföljningsstudier av typ 1-diabetes. 

Fem uppföljningsstudier med barn från fyra länder ingår i studien: DAISY, DEW-IT (USA), DiPiS (Sverige), DIPP (Finland) och BABYDIAB (Tyskland).

Studien har finansierats av JDRF International genom bidragen #1-RSC-2017-526-I-X och #1-SRA-2019-720-I-X till Lunds universitet samt bidrag till fyra andra organisationer och IBM. 

Länk till studien i Nature Communications