Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Svart kaffe skyddar hjärtat

diabetesportalen.se har flera gånger skrivit om kaffets goda hälsoeffekter vilka har studerats i många vetenskapliga undersökningar. Några av resultaten visar att kaffekonsumtion minskar dödligheten i hjärt- kärlsjukdom med 19 procent och att risken för att insjukna i typ 2 diabetes minskar med 30 procent.

Nu har den mycket stora Framingham Heart Study synat kaffets roll för risken att drabbas av hjärtsvikt och funnit att kaffet har en skyddande effekt.

Framingham Heart Study startade 1948 och har följt många tusen hjärtfriska personer i tre generationer under 72 år.
De insamlade uppgifterna om kaffekonsumtion bygger på vad deltagarna själva rapporterat om hur mycket kaffe de brukar dricka.
Baserat på de uppgifterna fann forskarna ett samband kopplat till risken för hjärtsvikt. De som drack en eller fler koppar kaffe varje dag hade jämfört med de som inte drack kaffe en minskad risk med mellan fem och tolv procent för varje daglig kaffekopp.

Men det ska vara svart.


Den positiva hälsoeffekten gällde inte om kaffet var koffeinfritt. Inte heller för den som sötade sitt kaffe eller blandade det med exempelvis grädde.
- Även om det inte finns några förklarade orsakssamband är det spännande att studier tyder på att kaffedrickande är förknippat med en minskad risk för hjärtsvikt och att kaffe kan vara en del av ett hälsosamt kostmönster när de konsumeras svart, utan tillsatt socker eller mejeriprodukter, menar dietisten Penny Kris-Etherton som inte var med i den forskargrupp som ligger bakom studien  i en kommentar till Science Daily.
Forskarna själva konstaterar att sambandet mellan koffein och hjärtsviktsminskning är överraskande.
- Kaffe och koffein anses ofta var något dåligt för hjärtat eftersom människor förknippar det med hjärtklappning, högt blodtryck och andra negativa hälsoeffekter. Att vi kan visa sambandet mellan förbrukningen av koffein och minskad risk för hjärtsvikt ställer detta antagande på huvudet, säger David Kao, forskare på Colorado Center för Personalized Medicine vid Coloradouniversitetet.
I en annan stor studie där människor följs över tid och deras kaffekonsumtion sattes under lupp visade att de som bara drack en kopp kaffe per dag hade samma risk som icke-kaffedrickarna. Däremot bland de som dagligen drack två eller fler koppar svart kaffe hade ungefär en 30-procentigt lägre risk för hjärtsvikt.
 
Hjärtsvikt


Hjärtsvikt beror på att hjärtat inte klarar av att pumpa den mängd blod som kroppen behöver för att tillgodose behovet av syre och näring till cellerna.
Orsakerna kan vara flera, till exempel att själva hjärtmuskeln är försvagad eller att den har en störning som gör att muskeln inte kan slappna av. De grundläggande bakomliggande orsakerna kan vara en eller flera genomgångna hjärtinfarkter, långvarigt högt blodtryck, kärlkramp eller rytmrubbningar.
Länk till studien som är publicerad i tidskriften Circulation Heart Failure
Association Between Coffee Intake and Incident Heart Failure Risk
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCHEARTFAILURE.119.006799

Text: Tord Ajanki