Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Personer som nyligen har fått typ 1-diabetes sökes till läkemedelsstudie

Foto på en person som mäter blodsocker.
Studien vänder sig till personer mellan 18 och 45 år som nyligen har fått typ 1-diabetes. Foto: Mostphotos

Har du nyligen fått diabetes typ 1? Är du dessutom mellan 18 och 45 år och bosatt i Skåne med omnejd? Då kan du vara aktuell för en ny läkemedelsstudie som leds av forskare vid Lunds universitet och Region Skåne. Kunskapen kan användas för att ta fram bättre behandlingar för personer med typ 1-diabetes.

Den nya studien ska undersöka om ett nytt läkemedel kan stoppa immunförsvarets attack och bevara fler insulinproducerande celler hos vuxna personer som nyligen har fått typ 1-diabetes. Vid diabetes typ 1 angriper kroppens eget immunförsvar cellerna i bukspottskörteln och förstör dem så att de inte längre kan tillverka insulin.

– Målet är att läkemedlet ska göra så att insulinproduktionen behålls under en längre period. Om vi kan behålla insulinproduktionen kan personer med diabetes få en mer lättstyrd sjukdom, utan så mycket svängningar i blodsockret. Bättre blodsockerkontroll kan fördröja allvarliga följdsjukdomar, säger Markus Lundgren, diabetesforskare verksam vid Lunds universitet och ansvarig för studien som görs i Skåne.

Bättre behandlingar

Studien görs inom ramen för det europeiska forskningssamarbetet Innodia. Läkemedlet som testas i Impact-studien är en ny immunterapi som fortfarande är i en tidig utvecklingsfas. IMCY-0098 har visat sig vara säker i en första klinisk prövning och den nya studien ska utvärdera läkemedlet hos nydiagnostiserade patienter.

– Det här är forskning som ligger i framkant när det gäller typ 1-diabetes. Runtom i hela Europa pågår rekrytering av deltagare till studien. Som deltagare kan du vara med och bidra i arbetet med att lindra diabetes. Vi hoppas att forskningen ska leda till mer kunskap och bättre behandlingar, säger Markus Lundgren, som även är överläkare vid Centralsjukhuset Kristianstad. 

Anmäl ditt intresse

När du påbörjar din medverkan i studien får det inte ha gått mer än nio veckor sedan du fick den första insulininjektionen. Total studiemedverkan kommer att vara omkring ett år för dig som deltagare. Du behöver göra sju behandlingsbesök och tre uppföljningsbesök på forskarnas mottagning i Malmö. Vid varje behandlingsbesök får deltagarna två injektioner av läkemedlet IMCY-0098 eller placebo, det vill säga en läkemedelsberedning som saknar aktiv substans.

– Det här är en dubbelblindad studie och det innebär att varken deltagare eller prövningspersonal vet om deltagarna får en aktiv substans eller inte. Vi gör regelbundna hälsokontroller och uppföljningar av alla som medverkar och avbryter behandlingen om vi märker att deltagare får allvarliga eller oacceptabla biverkningar, säger Markus Lundgren.

Rekrytering till studien pågår under 2021 och 2022. Du som bor i Skåne med omnejd och ingår i målgruppen kan anmäla ditt intresse genom att skicka ett mejl till den här e-postadressen: innodia [at] med [dot] lu [dot] se
 

Fakta om studien 

Impact-studien kommer att undersöka en ny immunterapi som kallas Imotopes. Behandlingen är i en tidig utvecklingsfas, men har visat sig vara säker i en första klinisk prövning. Studien kommer först att utvärdera två doser hos nydiagnostiserade vuxna i åldern 18-45 år. Deltagarna kommer att få sammanlagt 14 injektioner vid sju behandlingstillfällen och kommer att följas under ett år.

Impact-studien görs inom ramen för Innodia som är ett globalt partnerskap mellan akademiska institutioner, branschpartners och patientorganisationer. Innodias målsättning är att bekämpa typ 1-diabetes.

Innodia rekryterar deltagare till Impact- studien i hela Europa. Lunds universitet och Region Skåne rekryterar deltagare från Sverige till studien. Det finns utrymme för 84 deltagare i studien. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket.

Länk till patientbroschyr om studien på Innodias webbplats (pdf-dokument)
 

Kontakt

Intresserad av att medverka i studien? Anmäl ditt intresse genom att skicka ett mejl till innodia [at] med [dot] lu [dot] se

Foto på Markus Lundgren.

Markus Lundgren, forskare och överläkare vid Lunds universitet och Region Skåne