Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny studie om stress, tarmflora och typ 2-diabetes

På vilket sätt samverkar arbetsrelaterad stress, tarmflora och blodsocker?
Olika personer är olika känsliga för stress och i en ny studie ska forskare undersöka hur blodsockret påverkas av naturliga variationer i deras stressnivå.
- Målet är att få bättre kunskap om hur vi kan hjälpa människor att hantera sitt blodsocker genom anpassningar i arbetsmiljön och levnadsvanorna, säger Anders Rosengren som leder studien.

Bild på tarmbakterier
Stress påverkar bakteriefloran i tarmen negativt, säger Anders Rosengren som leder studien. Bild: Photo.com

För några år sedan upptäckte forskare vid Lunds universitet en tidigare okänd koppling mellan stress och typ 2-diabetes. De fann att 40 procent av personer med typ 2-diabetes har en genvariant som gör de insulinproducerande cellerna känsligare för stresshormoner, och 4 procent har dubbla genvarianter som ger mer uttalad känslighet. Detta leder till mindre insulinfrisättning och försämrad blodsockerkontroll.

- I denna studie kommer vi att gå vidare och undersöka hur arbetsrelaterad stress påverkar blodsockret hos personer med eller utan genvarianten. Vi kommer också att undersöka hur tarmfloran påverkar detta samspel. Skälet till att vi också studerar tarmfloran är att ny forskning visar att våra tarmbakterier påverkar blodsockernivån. Dessutom påverkar stress bakteriefloran i tarmen negativt, säger Anders Rosengren, läkare vid Skånes universitetssjukhus och docent vid Göteborgs universitet och Lunds universitet.

Vem kan delta i studien?

Deltagarna i studien ska vara över 35 år, yrkesverksamma, och ha ett HbA1c (långtidsblodsocker) på  52 eller högre, dvs ha typ 2-diabetes.
Besöken sker på Skånes Universitetssjukhus i Malmö.
Förutom ett screeningbesök ingår besök för fastande blodprovstagning var tredje månad under ett års tid.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att delta i studien anmäler du ditt intresse genom att kontakta forskarna via epost: flora [at] gu [dot] se.

Allt deltagande är frivilligt och du förbinder dig inte att delta i studien genom din intresseanmälan.

Om du är osäker på ditt långtidsblodsocker går det bra att kontrollera det vid screeningbesöket.