Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

J.W.Runebergs pris till Leif Groop

J.W.Runebergs pris år 2019 tilldelas professor Leif Groop för hans banbrytande forskning i diabetes. Priset delas ut av Finska Läkaresällskapet för framgångsrik vetenskaplig verksamhet inom medicin.

Leif Groop

Leif Groop fick sin läkarutbildning i Bern, och återvände därefter till Österbotten i Finland, där han tjänstgjorde som hälsocentralsläkare i Närpes. lntresset för diabetes väcktes tidigt. Han var pionjär inom behandlingen, bl.a. genom att inrätta den första diabetesskötersketjänsten i Finland. Han fick sin inremedicinska specialistutbildning vid tredje inremedicinska kliniken vid Helsingfors universitetssjukhus och disputerade 1982 vid Helsingfors universitet.

Redan 1990 påbörjade han den s.k. Botnia-studien med syfte att utreda ärftlighetsfaktorer för diabetes. Letandet efter diabetesgener med bättre molekylärgenetiska metoder blev möjligt
under en forskningsvistelse i Boston 1991-1992.

År 1993 blev Leif Groop rekryterad till Lunds universitet som professor i Malmö. Där byggde han upp en spetsforskningsenhet i diabetes. Verksamheten expanderade och blev Lunds universitets Diabetescenter (Lund University Diabetes Center) och bildade tillsammans med Uppsala universitet ett nationellt forskningsnätverk for diabetesforskare i Sverige (EXIODIAB, Excellence Of Diabetes Research In Sweden). Under alla sina arbetsår i Sverige har professor Groop fortsatt med Botnia-studien som haft en stor betydelse for diabetesforskningen i Finland.

Leif Groop har publicerat över 760 vetenskapliga artiklar.
Priset delas ut den 25 januari i Helsingfors under Finska Läkaresällskapets årsmöte.

Fakta J.W. Runebergs pris

Finska Läkaresällskapet utdelar vartannat år J.W. Runebergs pris (en medalj och ett penningbelopp) för framgångsrik vetenskaplig verksamhet. Johan Wilhelm Runeberg, nationalskaldens tredje son, var professor i klinisk medicin vid Helsingfors universitet och donerade medel till detta pris år 1902.

Källa: Pressmeddelande från Finska Läkaresällskapet

Leif Groop

Botniastudien

Ny indelning av diabetssjukdomarna

Medeonstipendiaten Emma Ahlqvist om den nya indelningen av diabetessjukdomarna

Så arbetar vi med pressmeddelanden

På diabetesportalen.se återpublicerar vi pressmeddelanden från svenska universitet och högskolor. Vi har ingen möjlighet att svara på frågor om innehållet eller bedöma den vetenskapliga kvaliteten utan hänvisar till respektive lärosäte. Undantaget är pressmeddelanden från Lunds universitet. För frågor, mejla redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.