Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Högt blodtryck dödar i tysthet

En uppmärksammad och stor studie från Göteborgs universitet visar att nio av tio som har för högt blodtryck inte får tillräcklig behandling. Det innebär att många i onödan drabbas av stroke, hjärtsjukdomar och för tidig död. I onödan därför att det är väl känt att såväl livsstilsförändringar som läkemedel effektivt kan sänka blodtrycket.

För högt blodtryck är vanligt och blir allt vanligare. I en annan, ännu större internationell undersökning, konstateras att 1,3 miljarder människor är drabbade, dubbelt så många som för 30 år sedan. I den svenska studien deltog fler än en kvarts miljon patienter med diagnosen för högt blodtryck.

I Sverige har ungefär 25 procent i den vuxna befolkningen för högt blodtryck. Bland de som behandlas uppnår ungefär hälften en bra blodtrycksnivå.

Ett stort problem är att de flesta med ett för högt tryck inte upplever det. Det för till följd att många struntar i behandlingen. De känner sig friska och vill inte ta läkemedel i ”onödan” eller att göra förändringar i livsstilen. Det handlar om så kallad följsamhet till behandlingar och många studier har visat att medicinering av symtom man inte känner avsevärt minskar följsamheten. Däremot är följsamheten mycket större när till exempel smärta behandlas med läkemedel.
– Min erfarenhet som kliniker är att det finns en grupp som är svår att motivera, eftersom de inte känner av sitt blodtryck eller sin blodfettsnivå. Däremot kan de känna av negativa effekter av läkemedlen, att de exempelvis blir yra när de reser sig eller får svullna anklar säger Johan-Emil Bager, specialistläkare vid Sahlgrenska akademin i ett pressmeddelande från universitetet.

Ett globalt hälsoproblem

Förhöjt blodtryck är ett världsomspännande och växande hälsoproblem. På bara tre decennier, åren mellan 1990 och 2019, har antalet människor som drabbats fördubblats. I en internationell kartläggning som omfattar 184 länder menar forskarna att ohälsosam mat/övervikt och rökning är viktiga orsaker.
Av de 720 miljoner personer som har för högt blodtryck har enbart ungefär hälften någon slags behandling. De andra ingen behandling alls bland annat därför att de inte är medvetna om att de har för högt blodtryck.
Forskare beräknar att förhöjt blodtryck år 2015 låg bakom fler än åtta miljoner dödsfall. Trots att tillståndet är lätt att diagnosticera och relativt lätt att behandla med inte allt för dyra läkemedel kallas det ibland för en ”tyst mördare”.
Fler män än kvinnor är omedvetna om att de har förhöjt blodtryck.
– Nästan ett halvt århundrade efter att vi började behandla högt blodtryck är det ett stort misslyckande för folkhälsan, konstaterar Majid Ezzati, professor vid Imperial College i London och en av författarna till den internationella studien.

Länk till pressmeddelandet från Sahlgrenska akademin i Göteborg "Nio av tio med högt blodtryck behöver mer behandling"

Länk till den internationella studien "Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019"