Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fyra bakteriearter i mage och tarm gav ökad risk för typ 2-diabetes

Kan vissa bakterier i mage och tarm ge ökad risk för typ 2-diabetes? En stor finsk studie tyder på det. Forskare vid universitetet i Turku har upptäckt att fyra bakteriearter gav ökad risk att få typ 2-diabetes.

Bakterierna i mag- tarmkanalen är på många sätt avgörande för vår hälsa på gott och på ont. Vi skulle inte överleva utan bakterier men när sammansättningen är i obalans orsakar de ohälsa.

En del forskare kallar mag- tarmbakterierna för vår andra arvsmassa och pekar på att det i varje människa finns cirka hundra gånger fler gener från de bakterier vi har i vår mag- tarmkanal än de gener vi själva har i vår arvsmassa. Drygt tusen olika sorter bakterier som sammantaget väger ungefär ett kilo.

Utan bakterier skulle vi inte kunna smälta mat, inte tillgodogöra oss vitaminer och andra viktiga näringsämnen. Om de nyttiga bakterierna saknas i tillräcklig mängd rubbas den ekologiska balansen och mag- tarmkanalen koloniseras snabbt av sjukdomsframkallande stammar. 

Enligt flera forskare är bakterier inblandade i utvecklingen av övervikt, fetma och typ 2-diabetes.

Fyra bakteriearter

De finska forskarna bakom studien i den vetenskapliga tidskriften Diabetes Care har undersökt avföringsprover från 5 572 medelålders personer utan diabetes eller förstadier till sjukdomen. De följde deltagarna i drygt 16 år med fokus på hur många som drabbades av typ 2-diabetes och hur deras bakterieflora var sammansatt. Under perioden insjuknade 432 individer och förekomsten av fyra bakteriearter gav ökad risk att få typ 2-diabetes.

Bakteriearterna kallas Clostridium citroniae, C. bolteae, Tyzzerella nexilis och Ruminococcus gnavus och sågs bland individer i två olika regioner i östra och västra Finland där skillnaderna bland befolkningen är betydande, till exempel när det gäller genuppsättning, livsstil, graden av övervikt, förhöjt blodtryck och även sjuklighet och dödlighet.

Detta samband kan, enligt forskarna bakom studien, bero på flera olika mekanismer, exempelvis inflammatoriska processer i mag- tarmkanalen, ökad genomsläppning av tarmslemhinnorna, påverkan på insulinkänsligheten, kroppens totala energiomsättning, blodsocker- och blodfettsnivåer.

Kan leda till nya behandlingar

Tidigare studier har visat att personer som redan har typ 2-diabetes eller ett förstadium till sjukdomen får en förändrad sammansättning av bakterierna i mag- tarmkanalen.

Den finska undersökningens långa uppföljningstid av deltagarna, 16 år, som inte hade diabetes eller förstadier när studien började är av flera anledningar viktig. Den ger nya insikter i bakomliggande sjukdomsmekanismer för typ 2-diabetes. Forskarna tror att det i framtiden kan bli möjligt att förutse typ 2-diabetes genom att studera sammansättningen av bakterierna i magen och tarmen ger en möjlighet att förutse risken för att insjukna för en enskild individ.  Forskningen kan också bidra till nya behandlingsmetoder för typ 2-diabetes.

Information om studien

Studiens titel: Gut Microbiome Composition Is Predictive of Incident Type 2 Diabetes in a Population Cohort of 5,572 Finnish Adults

Länk till studien