Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Diabetesmedlet som minskar återinsjuknande i hjärtsjukdom

Metformin är det äldsta och fortfarande mest använda läkemedlet vid typ 2-diabetes. Ursprungligen mot för höga blodsocker men ju mer forskning som görs om metformin desto fler goda effekter upptäcks. Nya rön visar att risken för ett återfall i akut hjärt- kärlsjukdom dramatiskt minskar om patienten behandlas med metformin.

Bild på Metformin
metformin

Personer med typ 2-diabetes löper en större risk att drabbas av olika hjärt- och kärlsjukdomar. Enligt Hjärt- lungfonden är risken för hjärtinfarkt två till tre gånger högre hos diabetiker, både för typ 2 och typ 1. Men, skriver de: ”Vi har anledning att tro att denna riskökning är på nedåtgång i västvärlden där de preventiva insatserna är goda.” Exempel på preventiva (förebyggande) åtgärder är bättre blodtrycks- och blodfettskontroll.
Förutom den från början förhöjda risken vid diabetes är ett återinsjuknande vanligare, att få en andra, eller fler, hjärtinfarkter eller stroke.
Nu visar en kartläggning som japanska forskare har gjort att de typ 2 diabetiker som under den akuta fasen och vid det första tillfället behandlas med diabetesmedlet metformin har ett mycket lägre återinsjuknande i hjärt- kärlsjukdom.

Tydligt resultat

- Patienter med typ 2 diabetes drabbas oftare av återinsjuknande i hjärt- kärlsjukdom jämfört med de som inte har diabetes. Däremot hade inte den aktuella blodsockernivån vid intagningen på sjukhuset någon inverkan på ett senare återinsjuknande, säger Tadashi Takeuchi, forskare vid Keiouniversitetet i Tokyo i en intervju i Science Daily.
I forskargruppens undersökning ingick 569 patienter som nyligen drabbats av hjärt- kärlsjukdom. 198 av dem hade typ 2 diabetes. Patienterna följdes i medeltal i drygt fyra år. Syftet var att studera antalet återinsjuknanden i hjärt- kärlsjukdom. Frågorna gällde sambandet mellan typ 2 diabetes, olika diabetesläkemedel och återinsjuknande.
Var tredje diabetespatient tog metformin och resultatet i uppföljningen var tydligt. Metformin var det mest effektiva läkemedlet för att förhindra nya hjärtinfarkter eller stroke. Medlet var förenat med en 77-procentig minskning av nya hjärtinfarkter och stroke jämfört med de andra diabetesmedlen.

Lägre dödlighet

Den japanska studien är långt ifrån ensam om att analysera utfallet av bruk av metformin och hjärt- kärlsjukdom.
En mycket stor kinesisk så kallad metastudie, en undersökning där resultaten av flera studier analyseras för att i bästa fall kunna dra mer allmängiltiga slutsatser.
I den här metaanalysen ingick 16 studier med sammanlagt långt fler än en miljon deltagare. 700 000 av dem hade behandling med metformin.
”Vår undersökning är ett statistiskt bevis på en säkerställd minskad risk för hjärt- kärlsjukdom vid metforminbruk.” sammanfattar de kinesiska forskrna sina resultat av metaanalysen.
Siffrorna är inte desamma som i den japanska studien men lika övertygande. Bland de som använde metformin var dödligheten 56 procent lägre och nyinsjuknande i hjärt- kärlsjukdom 27 procent lägre.

Länk till en sammanfatttning av den japanska studien som publicerats i tidskriften Journal of Diabetes and its Complications:
Recurrent cardiovascular events in patients with newly diagnosed acute coronary syndrome: Influence of diabetes and its management with medication
 

Länk till den kinesiska metastudien i tidskriften Diabetes Research and Clinical Practice:
Cardiovascular risk following metformin treatment in patients with type 2 diabetes mellitus: Results from meta-analysis

Text: Tord Ajanki