Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

D-vitamin - för konditionens skullVinter, få soltimmar och brist på vitamin D – sambandet är tydligt och i många studier bevisat. Tillräckligt höga halter D-vitamin är viktigt för hälsan på flera olika sätt men under den här årstiden har många, både barn och vuxna, brist.

D-vitamin bildas bland annat när solens strålar träffar vår hud.
D-vitamin bildas bland annat när solens strålar träffar vår hud.

80 till 90 procent av D-vitaminet i våra kroppar kommer när solens strålar träffar bar hud. Resten kommer från den mat vi äter. Mest känt är vitaminets betydelse för uppbyggnaden av skelettet, en långvarig brist orsakar benskörhet. Men vitaminet har flera andra viktiga funktioner i kroppen.

Det finns ett samband mellan låga nivåer och en hög risk för högt blodtryck och patienter som har D-vitaminbrist och drabbas av hjärtsvikt klarar sig sämre och riskerar död i hjärt-kärlsjukdom. 
I kroppen finns det receptorer (mottagare) för vitamin D i mer än 30 olika celler, bland dem de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Det betyder att vitaminet är inblandat i långt fler processer än enbart skelettuppbyggnad.

Flera studier har undersökt och funnit samband mellan brist på vitamin D ökad risk för såväl typ 1 som typ 2 diabetes. diabetesportalen.se har tidigare skrivit om detta (se länkar nedan).D-vitamin och prestationsförmåga


En nu färsk amerikansk undersökning har jämfört halterna av vitaminet i blodet och fysisk prestationsförmåga, mätt som hjärtats och lungornas kapacitet att syresätta muskler under ett träningspass.

I undersökningen deltog knappt tvåtusen personer i åldrarna 20 till 49 år. Av deltagarna hade 13 procent för högt blodtryck och fyra procent hade diabetes., några av dem var överviktiga och några rökte. Deltagarna var ett representativt urval av den amerikanska befolkningen i det åldersspannet.

Den viktigaste parametern forskargruppen analyserade var halten av D-vitamin i blodet. Därefter delades deltagarna in i fyra grupper utifrån de uppmätta nivåerna.

- Relationen mellan högre halter av vitamin D och bättre träningskapacitet var genomgående i alla grupper, män och kvinnor, yngre och medelålders, oberoende av BMI, rökstatus och om de hade förhöjt blodtryck eller diabetes, säger Amr Marawan till Science Daily.

Han är förste författare till undersökningen vars resultat han kallar robusta.

- Vår studie visar att högre halter av D-vitamin hänger ihop med bättre träningskapacitet, sammanfattar han resultaten.

De visar även att det handlar om ett dos-responsförhållande. Med varje ökning av halten vitamin D ökade även förmågan att fysiskt prestera.

- Ännu ett starkt argument att se till att ha tillräckliga halter av D-vitamin, konstaterar forskarna.Kosttillskott


Förutom solens ultravioletta strålar mot bar hud och förutom mat som innehåller D-vitamin tar många människor, i synnerhet på vintern, D-vitamin som kosttillskott.

Av sol och mat kan man inte få för mycket D-vitamin men med tillskott finns risken där om man överdoserar. Med för höga nivåer av vitaminet kan man bli förgiftad med symtom som illamående, kräkning och svaghet.

Forskargruppen påpekar att deras undersökning var en så kallad observationsstudie. Den visar på att samband men förklarar inte sambandet.

- Vi känner till de optimala nivåerna av vitamin D när det gäller skelettet men andra studier krävs för att vi ska kunna avgöra var halterna ska ligga för att hjärtat ska fungera som bäst. Undersökningar borde genomföras för att ta reda på mer om detta, säger Amr Marawan.
 

Fakta:

Livsmedelsverkets rekommendation av dagligt intag av D-vitamin är 300–400 IE.

Flera initierade forskare menar att detta är för lågt. Det borde vara minst 1000 IE per dag.Text: Tord Ajanki