Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Blygsamma livsstilsförändringar halverade diabetesrisken

Brittiska forskare har studerat vilken viktnedgång som krävs för personer med ett förstadium till typ 2 diabetes och övervikt ska kraftig minska sin framtida risk för att insjukna i typ 2 diabetes. Enligt den stora studien räcker det med två till tre kilo.

I Norfolk Diabetes Prevention Study, den största studien för att förebygga typ 2 diabetes hos personer i riskzonen, har forskarna följt mer än tusen personer i fyra år. Deltagarna hade diagnosen prediabetes, ett förstadium till typ 2 diabetes. De hade svårt att hantera intaget av kolhydrater (glukos) utan att deras blodsockernivåer sviktade mer än normalt. Prediabetes är vanligt och har ett starkt samband med övervikt.
Otaliga tidigare undersökningar har visat att de på sikt riskerar att utveckla typ 2 diabetes. Prediabetes kan pågå i flera år innan det leder till känd utvecklad diabetes. Ofta upptäcks prediabetes på akuten när personen har fått en hjärtinfarkt eller någon annan vanlig följdsjukdom som förknippas med typ 2 diabetes.

Förhöjt blodsocker
Kännetecknen på prediabetes är också de samma som vid typ 2 diabetes. De drabbade är i regel i övre medelåldern eller äldre, de är fysiskt inaktiva och överviktiga med bukfetma. De är ofta trötta och/eller har högt blodtryck. Blodsockret är något förhöjt men inte så högt att det klassas som typ 2 diabetes (se faktaruta nedan).
Prediabetes är oftast en tyst sjukdom, utan symtom. Enligt flera tidigare undersökningar insjuknar ungefär var tredje med prediabets i typ 2 diabetes inom några år.

Genomförbart i verkliga livet
I Norfolk-studien har forskarna följt de tusen deltagarna i åtta år. De fick hjälp med att genomföra relativt enkla livsstilsförändringar, bättre kostvanor och ökad fysisk aktivitet i grupp. Målet var att försöka gå ned två till tre kilogram i vikt och att behålla den kroppsvikten i minst två år.
Forskarna påpekar att deras resultat är viktiga därför att programmet inte innebär intensiv fysisk träning eller svårbemästrade kostregimer för att gå ned i vikt. Programmet är utarbetat så att det ska vara möjligt att genomföra i ”verkliga livet” (real world).
Professor Mike Sampson, försteförfattare till studien, säger i en intervju med Science Daily.
”Vi är nöjda med resultatet. Vi kan vara riktigt optimistiska då vi vet att även en blygsam viktnedgång och en något ökad fysisk aktivitet ger en stor riskminskning för att drabbas av typ 2 diabetes.”
En av hans kollegor, Colin Greaves, tillägger: ”Om du har konstaterad prediabetes erbjuder det här programmet ett sätt att minska risken för framtida insjuknande i typ 2 diabetes och en mer hälsosam framtid.
Det stöd deltagarna med prediabetes fick för att genomföra de ganska blygsamma förändringarna av livsstilen under två år, framför allt att gå ned två till tre kilo i vikt, ledde till att de nästan halverade risken för typ 2 diabetes.

Fakta: Diagnosen typ 2 diabetes ställs om: Långtidsvärdet för blodsocker (HbA1c) vid två tillfällen är högre än 48 mmol/mol eller ett blodsocker vid fasta är över 7,0 mmol/l vid två tillfällen eller icke-fastande blodsocker högre än 11,1 mmol/l.
Sockerbelastning är ett annat sätt att ställa diagnosen typ 2 diabetes: Blodsockerhalten mäts, patienten får dricka en bestämd mängd glukos och en ny mätning utförs två timmar senare. Resultatet visar på kroppens kapacitet att omsätta glukos.


Länk till en sammanfattning av studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften JAMA Internal Medicine.
Lifestyle Intervention With or Without Lay Volunteers to Prevent Type 2 Diabetes in People With Impaired Fasting Glucose and/or Nondiabetic Hyperglycemia
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2772239