Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Aggressivare typ 2 diabetes hos barn

”Typ 2 diabetes drabbar inte bara far- och morföräldrarna längre. Det har också blivit barnens sjukdom.” Uttalandet är Francine Kaufmans, president för American Diabetes Association.
I Sverige är än så länge typ 2 diabetes ovanligt bland barn men i många andra länder är det annorlunda. I exempelvis USA har fler än 20 000 barn typ 2 diabetes och de blir raskt fler. Studier visar att de jämfört med vuxna drabbas hårdare och snabbare av allvarliga komplikationer. På några få år efter diagnos kan de första hjärt- och njurskadorna komma.

- Situationen är alarmerande och det värsta har vi nog inte sett än, tillägger Francine Kaufman i en kommentar till en undersökning där förekomsten av typ 2 diabetes hos barn och tonåringar i USA kartlagts.
Liksom för vuxna är övervikt hos unga en kraftig riskfaktor. De knappt 700 deltagande barnen mellan 10 och 17 år i den nu pågående amerikanska studien var samtliga överviktiga.
Idag är mellan 15 till 20 procent av de amerikanska 12 till 18-åringarna i USA överviktiga, det innebär fler än fem miljoner barn. En federal prognos i USA bedömer att typ 2 bland unga kommer att öka med 400 procent fram till år 2050.

Snabb försämring

När undersökningen startade hade tolv procent av barnen med typ 2 diabetes för högt blodtryck. Fyra år senare hade siffran vuxit till 34 procent. Högst risk hade de pojkar som var fetast.
Andelen som hade tidiga tecken på njursjukdom hade nästan tredubblats på fyra år. Från 6,3 procent till 17 procent.
- Om barnen utvecklar komplikationer så snabbt  kommer de att ha många allvarliga konsekvenser av sin diabetes redan i ung ålder, konstaterar Jane Chiang på American Diabetes Association i en intervju till HealthDay.

Puberteten svår tid

Förmågan att producera insulin avtar snabbare bland barn än bland vuxna. 20-25 procents minskning per år, jämfört med 7-11 procent hos vuxna typ 2 diabetiker.  
När de yngsta barnen i undersökningen kommer in i puberteten ökar av hormonella skäl också kroppens motstånd mot insulin, så kallade insulinresistens, vilket då gör att kontrollen av blodsockret blir ännu svårare.

Går i familjer

För 20 år sedan var typ 2 diabetes hos barn och tonåringar även i USA i stort sett okänt. Den med rätta utmönstrade termen ”åldersdiabetes” blir alltmer missvisande.
På de mottagningar som tar emot unga diabetespatienter har andelen med typ 2 diabetes ökat från 16 procent 1994 till mellan 8 och 45 procent bara fem år senare. Det vill säga att typ 2 är nästan lika vanligt som typ 1 diabetes bland unga.
Årligen får omkring 3 700 barn diagnosen typ 2 diabetes i USA.
I huvudsak är det barn och ungdomar med afro-amerikanskt, mexikanskt, indianskt och asiatiskt-amerikanskt ursprung som drabbas.  
De flesta unga typ 2 diabetikerna har minst en drabbad familjemedlem.

Oklart om behandling

Trots att typ 2 diabetes hos unga blir är allt vanligare är inte mycket känt om hur den bästa behandlingen ser ut. I USA har fler än nio av tio förutom råd om kost och fysisk aktivitet också någon slags medicinering.  30 procent av patienterna har mer än ett antidiabetiskt medel, insulinbehandling är också vanlig.
Ett syfte med den pågående studien är att utvärdera vilken behandling som fungerar bäst.
Därför kommer forskarna att följa barnen i ytterligare tio till femton år.

Text: Tord Ajanki

Länk till en sammanfattning av artikeln i tidskriften Diabetes Care