Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Världsdiabetesdagen Skåne sätter fokus på deltagares bidrag till diabetesforskningen

En sjuksköterska mäter blodtrycket på en man.
Sjuksköterskan Anna Hellman mäter blodtrycket på en deltagare i en behandlingsstudie där forskare undersöker hur hormonet vasopressin påverkas av hur mycket vatten vi dricker. Foto: Kennet Ruona

Människor i alla åldrar med och utan diabetes bidrar till att öka kunskapen om diabetessjukdomar. Under Världsdiabetesdagen Skåne som arrangeras tisdagen den 14 november kan du lära dig mer om vilka upptäckter om diabetes som deltagare i vetenskapliga studier bidrar till.

Deltagare i vetenskapliga studier hjälper diabetesforskarna framåt. Det är tack vare kartläggningar av personer som nyligen har fått diabetes som forskarna har kunnat visa att typ 2-diabetes är en komplex sjukdom som kan behöva individanpassad behandling. Analyser av blodprover från barn med hög risk att utveckla typ 1-diabetes hjälper forskarna att förstå varför en del barn drabbas av sjukdomen medan andra inte får sjukdomen.

Vill du veta mer om vilka framsteg besöken på forskningsmottagningen har lett fram till och vad forskarna har för förhoppningar? Under Världsdiabetesdagen Skåne presenterar forskare pågående studier som bidrar till att öka kunskapen om diabetes. 

Dagen arrangeras i samarbete mellan Lunds universitets diabetescentrum (LUDC), Sydvästra Skånes Diabetesförening, Medeon Science Park och Diabetes Samverkan Sverige.

Årets Hjelt-föreläsning: Vad lär oss Alla nya diabetiker i Skåne (ANDIS) om olika former av diabetes? 

Emma Ahlqvist, docent och forskare inom genomik, diabetes och endokrinologi verksam vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC), är en av forskarna bakom uppmärksammad forskning som visar att det är möjligt att dela in typ 1-diabetes och typ 2-diabetes i fem undergrupper baserat på hur sjukdomen utvecklas och hur risken för att drabbas av vanliga komplikationer vid diabetes ser ut. Studien Alla nya diabetiker i Skåne (ANDIS) har varit avgörande för upptäckterna. Nu fortsätter arbetet med att karaktärisera de olika formerna av diabetes på ett ännu tydligare sätt. Ett stipendium från Hjelt Diabetes Foundation gör detta möjligt.

Vilka viktiga upptäckter om typ 1-diabetes har TEDDY-studien bidragit till?

Åke Lernmark, seniorprofessor i experimentell diabetes verksam vid LUDC, är huvudman för den svenska delen av TEDDY-studien som studerar vad det är som gör att barn får typ 1-diabetes. I sin föreläsning berättar han om vilka prover som samlas in från deltagarna, vilka viktiga upptäckter om typ 1-diabetes som all data har bidragit till och vad den långsiktiga målsättningen med forskningen är.

Hur upplever familjerna sin medverkan i TEDDY-studien?

Jessica Melin och Åsa Wimar är verksamma som forskningssjuksköterskor inom TEDDY-studien i Sverige som undersöker vad det är som gör att barn får typ 1-diabetes. De beskriver hur ett besök på forskningsmottagningen går till, vad det innebär att delta och vad de gör för att det ska bli så bra som möjligt för barnen som medverkar. Jessica Melin lade nyligen fram en avhandling där hon har undersökt hur familjerna upplever sin medverkan och presenterar de viktigaste resultaten från avhandlingen. 

Muskelhälsans betydelse för personer med typ 2-diabetes

Ola Hansson är forskare inom genomik, diabetes och endokrinologi vid LUDC och hans forskning går bland annat ut på att utveckla en bättre förståelse för vilken betydelse förbättrad muskelhälsa har för personer med typ 2-diabetes. I hans studier och träningsinterventioner ingår både personer med diabetes och friska frivilliga. Han tilldelades ett stipendium från Hjelt Diabetes Foundation för sin forskning inom detta område år 2021.

Hur kan stamceller från patienter med diabetes hjälpa oss att förstå genetisk variation och funktion av insulinproducerande celler?

Malin Fex, docent och forskare vid LUDC, använder bland annat stamceller från patienter med typ 2-diabetes i sin forskning för att förstå hur genetisk variation påverkar utvecklingen av sjukdomen. Hon och hennes kollegor arbetar nu med att bygga upp en biobank med stamceller från patienter för att studera olika genvarianter. I sin föreläsning beskriver hon hur stamcellsforskning kan öka kunskapen om sjukdomar som typ 2-diabetes och typ 1-diabetes.

Från befolkningsstudier till behandlingsstudier – forskning om hormonsystemet för att förebygga fetma och typ 2-diabetes

Olle Melander, professor i internmedicin verksam vid LUDC, studerar de två hormonerna neurotensin och vasopressin i sin forskning. Studierna av de här molekylerna ger forskarna ökad kunskap om vem som är i riskzonen att utveckla fetma och typ 2-diabetes. Hans forskning har visat att neurotensin kan användas som en biomarkör för att förutsäga risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och fettlever. Nu vill forskarna inleda behandlingsstudier för att se om ett redan godkänt läkemedel kan minska produktionen av neurotensin. I en redan pågående behandlingsstudie studerar de om ett ökat vattenintag kan minska risken för typ 2-diabetes hos personer med förhöjda nivåer av ett hormon som kallas vasopressin. 

DiaUnion screenar för tre autoimmuna sjukdomar – typ 1-diabetes, celiaki och tyreoidit

Daniel Agardh, adjungerad professor i diabetes och celiaki verksam vid LUDC, berättar om samarbetet DiaUnion där Sverige och Danmark har gått samman i kampen mot typ 1-diabetes, celiaki och tyreoidit. De tre sjukdomarna är nära besläktade och det är viktigt att med en tidig upptäckt för att undvika allvarliga besvär. Viktiga målsättningar för det svensk-danska forskningssamarbetet DiaUnion är att undersöka genomförbarheten i screeningprogram och att utveckla terapier mot typ 1-diabetes och andra autoimmuna sjukdomar.

Om evenemanget

Plats: Studio Meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö
Tid: Tisdagen 14 november, föreläsningar kl 15-18 och utställning kl 14-19
Målgrupp: Världsdiabetesdagen Skåne vänder sig särskilt till personer med diabetes, anhöriga och patientorganisationer. Alla som är intresserade av att ta del av ny kunskap och forskning om diabetessjukdomar är välkomna att delta.
Språk: Svenska

Länk till evenemangets sajt

 

Världsdiabetesdagen Skåne

Världsdiabetesdagen Skåne arrangeras på Studio Meetingpoint i Malmö tisdagen den 14 november i samband med den internationella dagen som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever med sjukdomen. I år har Världsdiabetesdagen Skåne ett särskilt fokus på vilka upptäckter om diabetes som deltagare i vetenskapliga studier bidrar till.

Under dagen presenteras det senaste inom diabetesforskningen och företag som är verksamma inom diabetesområdet deltar som utställare. Medeonstipendiet delas ut i samband med evenemanget. Stipendiet ges årligen till en forskare vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC). Diabetesforskaren Malin Fex är moderator för Världsdiabetesdagen Skåne 2023.  

Länk till evenemangets sajt

Porträtt av Malin Fex. Foto.

Malin Fex

Diabetesforskaren Malin Fex är moderator för Världsdiabetesdagen Skåne

Malin Fex profil i Lunds universitets forskningsportal