Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LADA

Mitt emellan typ 1 och typ 2 diabetes

Innan sjukdomen fick sitt namn kallades LADA ibland för typ 1,5 diabetes vilket ganska väl beskriver dess kännetecken – en speciell form av diabetes med drag av såväl typ 1 som typ 2.

LADA står för Latent Autoimmune Diabetes in Adults och som namnet anger är den, som typ 1 diabetes, en autoimmun sjukdom. Skillnaden är att patienterna är äldre när de insjuknar och att sjukdomsförloppet är långsammare och mildare.
Att LADA är en autoimmun diabetesform bevisas av att patienterna har antikroppar mot de insulinbildande cellerna men den autoimmuna destruktiva processen går inte lika snabbt som vid typ 1 diabetes.

Kräver insulinbehandling

Den tablettbehandling många LADA-patienter får i början därför att de, på grund av sin ålder får fel diagnos och betraktas som typ 2 diabetiker, är i längden ofta otillräcklig för att kontrollera blodsockret.
Av erfarenhet vet man att LADA-patienterna förr eller senare måste börja med dagliga insulininjektioner. Därför kan det vara av vikt att diagnosen blir korrekt från början så att insulinbehandling inte fördröjs onödigt länge.

En mjukare start

De gener som ökar risken att insjukna i typ 1 diabetes finns ofta också vid LADA men de är inte lika vanliga.
Insjuknandet vid LADA är mildare än vid typ 1 diabetes. Blodsockerhalten är förhöjd men inte lika mycket och liknar mer debuten av typ 2 diabetes. Nivåerna av C-peptid, ett mått på hur mycket insulin kroppen producerar, är också mer likt typ 2 diabetes.
Idag är det också kartlagt att förmågan till insulinproduktion vid LADA bevaras längre än vid typ 1 diabetes men försämras snabbare än vid typ 2 diabetes.
Ju yngre LADA-patienten är vid insjuknandet desto snabbare förstörs de egna insulinproducerande cellerna. Också LADA-patienter löper risk att få ögon- och njurskador.

Forskningen bekräftade gamla misstankar

Omkring tio procent av alla som får diabetes efter 35-årsålder har LADA. Det innebär att sjukdomen är nästan lika vanlig som typ 1 diabetes.
Trots att så många hade sjukdomen dröjde det ända till slutet av 1980-talet innan LADA för första gången beskrevs vetenskapligt. Bakom upptäckten stod diabetesforskare på universiteten i Lund och Helsingfors och med den kom en förklaring till vad många diabetesläkare hade haft på känn.
I mötet med en ny diabetespatient som var över 35 år, inte överviktig och med normalt blodtryck och normala blodfetter stämde inte den gängse bilden av typ 2 diabetes. Patienten var lite för ung, för smal och hade för få störningar i ämnesomsättningen. Och patienten hade inte typ 2 diabetes som åldern antydde, utan LADA.