Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning om typ 2-diabetes får stöd av Hjelt Diabetes Foundation

Foto på en forskare i labbet.
Jiangming Sun studerar ett åderförfettningsplack. En målsättning med forskningen är att identifiera farliga plack i ett tidigt skede. Forskningen får nu stöd av Hjelt Diabetes Foundation. Foto: Petra Olsson

Varje år delar Hjelt Diabetes Foundation ut tre stipendier på omkring en halv miljon vardera till diabetesforskare vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC). Ett av projekten som tilldelas stöd i år studerar åderförfettningsplack hos personer med typ 2-diabetes, en grupp som löper ökad risk att utveckla komplikationer till följd av åderförfettning jämfört med resten av befolkningen.

Typ 2-diabetes är en faktor som ökar risken för åderförfettning, som kan leda till komplikationer som hjärtinfarkt och stroke. En vanlig orsak till dessa komplikationer är åderförfettningsplack som brister. Jiangming Sun vid LUDC tilldelas nu ett anslag på 47 500 euro av Hjelt Diabetes Foundation för ett forskningsprojekt som har som målsättning att identifiera farliga plack i ett tidigt skede. Han använder sig av artificiell intelligens för att ta fram personliga sårbarhetspoäng som kan identifiera individer med hög risk att utveckla farliga plack. Forskarna kommer att studera åderförfettningsplack hos personer med och utan typ 2-diabetes, och kunskapen kan därför gynna flera patientgrupper.

– I många fall upptäcks farliga plack i artärerna efter att de redan har brustit, vilket kan leda till allvarliga komplikationer. Det skulle vara en stor vinst om vi kan utveckla metoder för att identifiera placken i ett tidigt skede, eftersom det kan leda till nya behandlingar och förebyggande strategier för att minska kardiovaskulära komplikationer. Det generösa stödet från Hjelt Diabetes Foundation ger mig möjlighet att undersöka denna viktiga fråga, säger Jiangming Sun, forskare inom bioinformatik vid LUDC.

Studier av sjukdomsmekanismer

Emma Ahlqvist, forskare inom genomik, diabetes och endokrinologi vid LUDC, tilldelas också ett forskningsanslag på 47 500 euro av Hjelt Diabetes Foundation. Det nya forskningsprojektet bygger vidare på tidigare forskning om olika undergrupper av diabetes. I en studie som publicerades 2018, kunde Emma Ahlqvist och hennes kollegor visa att det är möjligt att dela in typ 1-diabetes och typ 2-diabetes i fem olika undergrupper, baserat på hur sjukdomen utvecklas och hur risken för att utveckla olika typer av komplikationer ser ut. I en senare studie som publicerades 2021 kunde forskarna visa att det även finns genetiska skillnader mellan de fyra grupperna av typ 2-diabetes. I sitt nya forskningsprojekt ska Emma Ahlqvist studera biologiska processer hos personer med diabetes, för att karaktärisera undergrupperna på ett ännu tydligare sätt. Forskarna hoppas att deras mätningar av proteiner, fett och metaboliter i blodet kan ge nya ledtrådar om hur sjukdomen utvecklas. 

– Vi hoppas att våra studier av de biologiska processerna kan ge oss mer kunskap om de olika undergrupperna, vilket kommer att vara ett värdefullt komplement till våra genetiska studier. Vi behöver ta reda på mer om hur typ 2-diabetes utvecklas för att kunna utveckla individanpassade behandlingar, säger Emma Ahlqvist. 

Epigenetisk redigering

Sabrina Ruhrmann, postdoktor inom diabetes och epigenetik vid LUDC, tilldelas ett anslag för ett forskningsprojekt inom epigenetik och typ 2-diabetes. Orsakerna bakom typ 2-diabetes är inte helt klarlagda, och epigenetiken bidrar med viktiga pusselbitar i förståelsen av sjukdomen. Epigenetiska förändringar uppstår till exempel på grund av miljö- och livsstilsfaktorer och påverkar genernas funktion. Sabrina Ruhrmann och hennes kollegor ska nu undersöka om det finns epigenetiska förändringar som orsakar typ 2-diabetes, som sedan kan bli måltavlor för behandlingar av sjukdomen med hjälp av epigenetisk redigering.

– Anslaget från Hjelt Diabetes Foundation betyder mycket, eftersom det ger oss möjlighet att genomföra fler experiment som kan hjälpa oss att förstå epigenetikens betydelse för utvecklingen av sjukdomen. I framtiden vill vi kunna korrigera epigenetiska förändringar som orsakar typ 2-diabetes, säger Sabrina Ruhrmann.
 

The Hjelt Diabetes Foundation

The Bo & Kerstin Hjelt Diabetes Foundation grundades år 2008 och är baserad i Schweiz. Målsättningen är att finansiera forskning som kan förebygga och bota typ 2-diabetes. The Bo and Kerstin Hjelt Diabetes Foundation delar årligen ut stipendier till forskare vid Lunds universitet och universitetet i Genève i Schweiz.

Länk till organisationens webbplats
 

Portrait of Jiangming Sun. Photograph.

Jiangming Sun

Jiangming Sun, forskare och bioinformatik och kardiovaskulär forskning 

Jiangming Suns profil i Lunds universitets forskningsportal
 

Portrait of Emma Ahlqvist. Photograph.

Emma Ahlqvist

Emma Ahlqvist, docent och forskare inom genomik, diabetes och endokrinologi vid Lunds universitet

Emma Ahlqvists profil i Lunds universitets forskningsportal

 

Portrait of Sabrina Ruhrmann. Photograph.

Sabrina Ruhrmann

Sabrina Ruhrmann, postdoktor inom diabetes och epigenetik vid Lunds universitet

Sabrina Ruhrmanns profil i Lunds universitets forskningsportal