Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Skånebarn med hög diabetesrisk erbjuds vaccin

Barn i DiPiS- och TEDDY-undersökningarna som utvecklar hög risk för typ 1 diabetes kan få vaccination med GAD. Förhoppningen är att den ska hejda processen och förhindra att barnet insjuknar.

En del av de barn som har förhöjd ärftlig risk för typ 1 diabetes utvecklar antikroppar mot de insulinproducerande cellerna. Detta är ett varningstecken för att sjukdomen kan vara under utveckling.

Mycket stor risk
- Har de två eller fler antikroppar är risken att insjukna mycket stor, säger Helena Larsson, barnläkare i Malmö och forskare på Lunds Universitets Diabetescentrum.
Hon ansvarar för den nystartade studien DIAPREV-IT där man för första gången ska ge friska högriskbarn GAD-vaccin.

Inte bara maktlös vänta
- Jag har så länge drömt om detta, om att ha något att erbjuda och inte bara maktlös vänta på att barnen ska insjukna. Det känns nästan lite overkligt men för första gången har vi kanske en reell möjlighet att rädda barn från diabetes, säger Helena Larsson.
- Skånes småbarnsföräldrar har ställt upp på ett otroligt bra sätt i DiPiS och TEDDY. Kan vi ge något tillbaka vore det fantastiskt, säger Åke Lernmark, professor i experimentell diabetesforskning.

TEDDY-rekryteringen fortsätter
Idag följs omkring 4 500 skånska barn som efter screening vid födelsen fanns ha förhöjd ärftlig risk för typ 1 diabetes. Barnen kontrolleras regelbundet för att säkerställa vilka faktorer i omgivningen som utlöser typ 1 diabetes.
De äldsta barnen i DiPiS-undersökningen är idag nio år. I TEDDY fortsätter rekryteringen av nyfödda på förlossningsklinikerna fram till sista februari 2010.

Regelbundna kontroller
Att delta i DiPiS och TEDDY innebär att barnen regelbundet kontrolleras med bland annat blod- och avföringsprover och att föräldrarna vissa dagar för en matdagbok.
- De första åren är kontrollerna ganska intensiva, därefter mer glesa och vi ska följa barnen tills de blir femton år. Får de antikroppar mot de insulinproducerande cellerna följer vi dem mer noggrant, säger Helena Larsson.

 

Ingripa tidigare
GAD-vaccinationer på barn som redan insjuknat i typ 1 diabetes tyder på att behandlingen stoppar eller bromsar processen som innebär att allt fler insulinproducerande celler dödas av kroppens eget immunsystem. Stora undersökningar pågår för att bekräfta de positiva resultaten men skånska DIAPREV-IT är den första där friska barn med hög risk vaccineras.
- Det torde vara enklare att bryta sjukdomsprocessen ju tidigare man ingriper. Därför har vi startat DIAPREV-IT, förklarar Åke Lernmark.

Hälften får placebo
Eftersom det är en vetenskaplig studie lottas hälften av barnen till att få vaccin och hälften till placebobehandling. Dessutom måste barnet vara minst fyra år för att kunna delta.
- Om det fungerar vore det fantastiskt. Vi kan bara inte låta bli att försöka, säger Helena Larsson.

DiPiS står för Diabetesprediktion i Skåne
TEDDY står för The Environmental Determinants of Diabetes in the Young, en internationell undersökning där förutom Skåne som representerar Svergie också Finland, Tyskland och USA deltar.

Fotnot: GAD (Glutamic Acid Decarboxylase) är ett protein som finns i de insulinproducerande cellerna. Ett tidigt tecken på att de har attackerats av kroppens immunsystem är antikroppar mot GAD. Forskarnas hypotes är att injicerat GAD leder bort immunförsvarets attack på betacellerna och på så sätt mildrar eller stoppar angreppet.

Text: Tord Ajanki


Läs mer på diabetesportlalen.se