Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Insulinets följeslagare saknas i sprutan

Efter flera decenniers undersökningar är forskarna fortfarande oense – är c-peptid, som naturligt följer med insulinet ut i blodbanan, av godo eller helt utan effekt. Förespråkarna menar att c-peptid borde tillföras injicerat insulin och nu får de stöd av en ny undersökning.

C-peptid (connecting peptide) är ett ämne som produceras av de insulinproducerande betacellerna. Först tillverkas ett förstadium till insulin som består av två kedjor aminosyror. Mellan dem finns c-peptid som håller ihop dem. Insulinet aktiveras först när c-peptiden klipps bort.
Förstadiet till insulin består av 86 aminosyror varav c-peptiden har 31. En del av dessa tar njurarna hand om. Vart resten, ungefär 60 procent, tar vägen är inte känt.

Olika uppfattningar

Den allmänna uppfattningen bland forskare är att c-peptidens enda funktion är att aktivera insulinet men det finns andra som har en annan åsikt. C-peptiden har inte tillräckligt undersökts. Varför tillverkar kroppen en sådan komplex peptid enbart för att hålla ihop och klippa isär insulinmolekylen, menar de.
Bland annat på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm pågår forskning om c-peptidens effekter.

Vad händer i blodkärlet

Nu rapporterar brittiska forskare från Yorkshire att de undersökt vad som händer med kroppens stora blodkärl som tillförs insulin men inte c-peptid.
Experimenten har utförts på blodkärl som har blivit över vid så kallade bypass-operationer då en ven från patientens ben används.

C-peptidens roll

Det är väl känt att diabetiker får tjockare, trängre och stelare blodkärl vilket höjer blodtrycket och ökar risken för hjärt- kärlsjukdom. Anledningarna är flera men nu ställer de brittiska forskarna frågan om förtjockningen av blodkärlen beror på avsaknaden av c-peptid, att peptiden på ett ännu okänt sätt skyddar blodkärlen.

Mätte tjockleken

De brittiska forskarnas laboratorieexperiment verkar besvara frågan jakande. Med olika metoder mätte de tjockleken på kärlväggen, dels när kärlet enbart fick insulin, som vid insulinbehandlad diabetes, dels när även c-peptid tillsattes som för personer som har en egen insulin- och c-peptidproduktion.

Är det insulinet som skadar blodkärlen? Skulle tillsatt c-peptid neutralisera effekten.

Kraftfull effekt

Inom loppet av några dagar orsakade insulinet ensamt en förtjockning av kärlväggen men när c-peptid tillfördes stoppades den alltför kraftiga tillväxten.
- Vi blev riktigt överraskade över hur kraftfull effekten av c-peptid var, säger den ansvarige forskaren för experimenten, Karen Porter till tidningen Yorkshire Post.
Om resultaten står sig i kommande studier innebär det c-peptid skulle kunna bli ett effektivt sätt att skydda insulinbehandlade diabetiker mot hjärt- kärlsjukdom genom att tillsätta c-peptid i insulinsprutan

Text: Tord Ajanki
Bild: Sebastian Kaulitzi och Sergey Lavrentev, Dreamstime

Undersökningen är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia

Läs mer på diabetesportalen.se