Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nya forskningsanslag från Hjelt Diabetes Foundation för ökad kunskap om diabetes

Foto av en forskare i labbet.
Anja Schmidt-Christensen undersöker vilka förändringar som sker i njuren på mikrostrukturell nivå vid diabetisk njursjukdom. Hon fick nyligen ett stipendium av Hjelt Diabetes Foundation för sitt forskningsprojekt. Foto: Petra Olsson

Tre forskare vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) får omkring en halv miljon kronor vardera i stipendium av Hjelt Diabetes Foundation. En viktig målsättning med projekten är att utveckla ny kunskap som kan förbättra behandlingen av typ 2-diabetes och komplikationer som kan uppstå av sjukdomen. Ett av projekten använder sig av avancerad teknik för att öka kunskapen om mekanismerna bakom diabetisk njursjukdom.

Njurarna är livsviktiga organ som renar blodet från restprodukter och reglerar kroppens vätske- och saltbalans. Diabetes ökar risken att insjukna i kronisk njursjukdom, som är en långvarig och ofta långsam process där njurarna gradvis förlorar sina funktioner. Kronisk njursjukdom kan leda till njursvikt och dialysbehandling eller njurtransplantation. Det är viktigt att öka förståelsen för sjukdomen för att utveckla nya behandlingar som kan förebygga eller bromsa sjukdomsutvecklingen.

Vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) pågår ett forskningsprojekt som undersöker förändringar på mikrostrukturell nivå i vävnad från människor och råttor med diabetisk njursjukdom. Anja Schmidt-Christensen, som bedriver forskning inom diabetiska komplikationer vid LUDC, tilldelades nyligen ett generöst stipendium från Hjelt Diabetes Foundation för projektet som använder sig av synkrotronröntgenbaserad mikrodatortomografi (microCT) för att studera förändringar i njurvävnad.

– Jag är väldigt tacksam för stipendiet eftersom det ger oss en fantastisk möjlighet att använda synkrotronteknologin på ett helt nytt sätt i våra studier av diabetisk njursjukdom. När vi gjorde en testscanning nyligen blev vi väldigt imponerade av detaljrikedomen vi kan se i våra 3D-bilder. Projektet blir ett första steg mot att identifiera mikrostrukturella förändringar i njurar som befinner sig i olika stadier av sjukdomen. Vi hoppas bidra till ökad kunskap om hur sjukdomen utvecklar sig, något som kan  användas för att individanpassa vården av patienter med typ 2-diabetes, säger Anja Schmidt-Christensen, docent vid Lunds universitet.

Behandling av fetma

Det andra projektet som får finansiering leds av Sebastian Kalamajski, forskare inom genetisk och molekylär epidemiologi vid LUDC. Han studerar de gener som hjälper oss att uppnå en bra energibalans i kroppen. En av de gener som kontrollerar energiförbrukningen kallas PPARGC1A. Det finns uppskattningar som visar att över 40 procent av alla människor bär på variant av den här genen som kan kopplas till fetma och typ 2-diabetes. Han använder sig av genverktyget CRISPR-Cas9 för att utveckla mer kunskap om hur den här genen bidrar till ämnesomsättningen hos fettceller. Forskningen kan leda till nya behandlingar av fetma.

– Med hjälp av stipendiet kan vi genomföra fler experiment, vilket förhoppningsvis kommer att leda till en bättre förståelse för hur patienter svarar på behandlingar mot fetma. På längre sikt hoppas vi kunna genomföra kliniska studier där vi undersöker hur väl patienter svarar på olika typer av behandlingar, baserat på deras genuppsättning, säger Sebastian Kalamajski. 

Betacellernas funktion 

Det tredje forskningsprojektet som tilldelas medel genomförs av Luis Rodrigo Cataldo, som är forskare inom molekylär metabolism vid LUDC. Han undersöker vilken betydelse ett specifikt protein har för betacellernas funktion och ämnesomsättning. När kroppen fungerar normalt känner betacellerna av ökningen av glukos i kroppen och svarar genom att öka insulinproduktionen för att behålla bra blodsockernivåer. En försämring av den här funktionen leder till typ 2-diabetes. 

Det finns stora kunskapsluckor om EPDR1 (ependymin-related protein 1), men tidigare forskning tyder på att proteinet bidrar till att reglera ämnesomsättningen i våra kroppar. Luis Rodrigo Cataldo har genomfört experiment som visar att det går att öka insulinutsöndringen genom att behandla mänskliga betaceller med EPDR1. Stipendiet från Hjelt Diabetes Foundation kommer att ge Luis Rodrigo Cataldo möjlighet att utveckla forskningsprojektet i samarbete med kollegor vid universitetet i Köpenhamn.

– Mot slutet av mitt projekt hoppas jag att vi kommer att ha en bättre förståelse för det här proteinet och hur det kan användas för att förbättra betacellernas funktion. Om vi lyckas visa att proteinet verkligen har en positiv effekt på glukosbalansen skulle vi kunna använda det för att utveckla nya typer av behandlingar av typ 2-diabetes, säger Luis Rodrigo Cataldo. 
 

Mer information om forskningsprojekten

Du kan läsa mer om de tre olika projekten via länkarna till Hjelt Foundations webbplats.

Information om Anja Schmidt-Christensens projekt

Information om Sebastian Kalamajskis projekt

Information om Rodrigo Cataldos projekt

 

The Hjelt Diabetes Foundation

The Bo & Kerstin Hjelt Diabetes Foundation grundades år 2008 och är baserad i Schweiz. Målsättningen är att finansiera forskning som kan förebygga och bota typ 2-diabetes. The Bo and Kerstin Hjelt Diabetes Foundation delar årligen ut stipendier till forskare vid Lunds universitet och universitetet i Genève i Schweiz.

Länk till organisationens webbplats