Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Vaccin mot rotavirus gav färre insjuknanden i diabetes

Från och med första september i höst kommer det nationella vaccinationsprogrammet för barn i Sverige att omfatta vaccination mot rotavirus. 
Har detta något att göra med typ 1 diabetes? Ja, möjligen, därför att australiska forskare har observerat att färre barn har insjuknat i typ 1 diabetes efter att vaccinationen introducerades år 2007.

spruta
Infektioner med rotavirus drabbar i princip alla barn. Vissa flera gånger. De dominerande symtomen är vattentunna diarréer och kräkningar. Att smittas med rotavirus är den vanligaste anledningen till sjukhusvård för barn med diarré. Är infektionen kraftig riskerar barnen uttorkning.

Kurvan vände nedåt

Antalet barn som insjuknade i typ 1 diabetes hade i Australien, liksom i många andra länder, stadigt ökat sedan 1980-talet. Varför det är så är det ingen som kan svara på.

År 2007 vände kurvan nedåt i Australien. Antalet minskade från och med det år vaccination mot rotavirus infördes.

Sambandet är statistiskt säkerställt, konstaterar forskarna men tillägger att orsaken än så länge är okänd.

I sin studie som publicerats i tidskriften JAMA Pediatrics beskriver forskarna som tillhör universitetet i Melbourne hur de gick tillväga för att säkerställa sambandet.

Åtta år före, åtta år efter

De granskade antalet barn som årligen insjuknande i typ diabetes. Granskningen omfattade åtta år innan och åtta år efter införandet av vaccinationen mot rotavirus.

- Sedan introduktionen av vaccinationen har antalet fall minskat med 14 procent i gruppen barn fyra år gamla eller yngre, säger Kirsten Perrett, försteförfattare av studien till Reuters Health. Bland barn äldre än fyra år fanns inget sådant samband.

- Det kan vara så att vaccination mot rotavirus är en av förmodligen många miljöfaktorer som skyddar mot typ 1 diabetes i tidig barndom, fortsätter Kirsten Perrett.

Högt upp på listan över misstänkta

Virusinfektioner har länge stått högt upp på listan över misstänkta orsaker till att genetiskt sårbara barn drabbas av sjukdomen. Typ 1 diabetes, som är en autoimmun sjukdom, orsakas av att kroppens eget immunsystem, som ska försvara oss mot bland annat virusinfektioner, tar miste och dödar de insulinproducerande betacellerna.

En vaccination mot virus innebär att en ofarlig dos av viruset eller delar av det ska mobilisera immunförsvaret så att det är berett, snabbt känner igen och bekämpar den ”vilda” smittan.

Andra studier har gjort iakttagelsen att infektioner med rotavirus kan innebära en ökad risk för såväl typ 1 diabetes som glutenintolerans, vilket också är en autoimmun sjukdom.

Att sambandet vaccination och minskat insjuknande i typ 1 diabetes enbart gällde barn fyra år gamla och yngre kan förklaras med att immunsystemet hos så små barn ännu inte är fullt utvecklat, spekulerar de australiska forskarna.

Liknande markörer

Experiment i laboratoriet har också visat att insulinproducerande betaceller som infekteras med rotavirus kan utlösa en reaktion hos immunsystemet som liknar den som föregår insjuknandet i typ 1 diabetes.

En annan effekt av infektionen kan vara att betacellerna inte klarar av att utsöndra så mycket insulin som icke-infekterade celler. Den försämringen leder till insulinbrist och kan påskynda ett insjuknande i typ 1 diabetes.

Redan för 20 år sedan visade den australiska forskargruppen att barn som var infekterade med rotavirus hade liknande markörer i immunsystemet som barn som håller på att utveckla typ 1 diabetes.

Den australiska forskargruppen planerar nu att gå vidare med kontrollerade studier för att söka en förklaring till sambandet. Resultatet av dem kommer förmodligen redan senare i år, skriver de.

Länk till studien i tidskriften JAMA Pediatrics:

Association of Rotavirus Vaccination With the Incidence of Type 1 Diabetes in Children

Text: Tord Ajanki