Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tidpunkt för spädbarns första fasta föda och typ 1

Spädbarn som får fast föda tidigare än fyra månadersålder eller senare än sex månader löper större risk att insjukna i typ 1 diabetes. Iakttagelsen kommer från en stor amerikanska undersökning som över tid följer barn med förhöjd genetisk risk för diabetes.

”Det verkar som om den säkraste perioden för introduktionen av fast föda är mellan fyra och fem månaders ålder.” skriver forskarna som publicerat resultaten i tidskriften JAMA Pediatrics.

DAISY följer barnen

De arbetar med undersökningen DAISY (Diabetes Autoimmunity Study in the Young). De nu publicerade resultaten baserar sig på 53 barn som insjuknat och jämförts med andra som inte har gjort det. Samtliga barn har riskgener för typ 1 diabetes eller sjukdomen i familjen.
Tidpunkten för de första måltiderna med fast föda är en av de faktorer forskarna analyserat.  
Resultaten visar att riskökningen för typ 1 diabetes nästan var dubbelt så hög för den tidiga introduktionen före fyra månaders ålder och tre gånger högre för den sena efter sex månaders ålder.

Gamla misstankar

Misstankar om att vissa livsmedel triggar igång den autoimmuna process som kan leda till typ 1 diabetes är gamla. Två exempel är komjölk och matvaror som innehåller gluten. Flera studier har genomförts för att spåra ett samband men resultaten är långt ifrån entydiga.
”Våra resultat tyder på att det är mer komplext än enskilda livsmedel, att det handlar om flera olika matvaror och tidpunkten för introduktionen av dem.” skriver forskarna.
Den största riskökningen såg gruppen när barnen fick ris eller havre senare än vid sex månaders ålder. Tidpunkten för introduktionen av grönsaker och kött påverkade dock inte diabetesrisken.

Omogen tarmflora

En trolig mekanism som kan förklara sambandet är att tarmfloran, det vill säga bakterierna i magen och tarmen, hos barnen så tidigt i livet (före fyra månaders ålder) fortfarande inte är moget vilket gör att immunsystemet reagerar abnormalt och börjar angripa de insulinproducerande betacellerna.
Vid den senare introduktionen, efter sex månaders ålder, kan mekanismen vara att mängden mat vid de första fasta måltiderna blir större och därför provocerar fram angreppet.

Forskarna betonar att resultaten måste säkerställas i större grupper av barn som insjuknar i typ 1 diabetes innan de kan ligga till grund för rekommendationer om när fast föda ska introduceras.

Text: Tord Ajanki
 

Undersökningen är publicerad i tidskriften JAMA
Infant Exposures and Development of Type 1 Diabetes Mellitus

Läs mer på diabetesportalen.se