Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stora skillnader för diabetesrisk i olika yrken

Arbetar du som städare, som busschaufför eller på fabrik? Då har du ett riskyrke för att drabbas av typ 2 diabetes. Betydligt lägre risk har exempelvis sjukgymnaster, civilingenjörer och lärare.
Det visar en undersökning av nästan 4,6 miljoner yrkesverksamma i Sverige som forskare vid Karolinska institutet har gjort.

- De här väldigt stora skillnaderna vi ser är tydligt kopplade till skillnader i livsstilsfaktorer som övervikt och rökning i unga år, säger Sofia Carlsson, forskare på Karolinska institutet, Stockholm, till tidningen Dagens Medicin som tidigare har rapporterat om studien.

Största kartläggningen
Undersökningen bygger på uppgifter från Statistiska centralbyrån, nästan 4,6 miljoner födda åren 1937 till 1979 som hade arbetat i minst två år i samma yrke ingick i studien. För de 30 vanligaste yrkena för män och kvinnor har risken för typ 2 diabetes beräknats från det att deltagarna fyllde 35 år. De insamlade uppgifterna kommer från 2006 och tio år framåt. Den här kartläggningen av yrke och risken för typ 2 diabetes är den största som har gjorts.
För män är typiska högriskyrken, enligt undersökningen, exempelvis fabriksarbetare, yrkeschaufför, lagerarbete, svetsare och plåtslagare.
För kvinnor låg fabriksarbete, städare, köks- och restaurangbiträden, kassabiträden och vård- omsorgspersonel i topp.
I den andra skalan, de med den lägsta risken för diabetes bland män finns universitets- och högskolelärare, civilingenjörer, arkitekter, företagsekonomer och marknadsförare.
För kvinnor sjukgymnaster, tandhygienister, journalister, konstnärer, skådespelare, grund- och gymnasielärare.

Inte bara socioekonmisk status
Skillnaderna mellan olika yrkesgrupper för båda könen är avsevärda. Andelen manliga chaufförer som har typ 2 diabetes är nästan nio procent, 3,6 gånger högre än för manliga datavetare. Bland kvinnor hade fabriksarbetare högst risk, sex procent. Kvinnliga chefer hade inte mer än lite drygt en procents risk.
Vad kan förklaringen till dessa betydande skillnader vara? En sak står klar, den socioekonomiska statusen spelar stor roll, lång utbildning och god inkomst fungerar statistiskt som ett skydd mot sjukdomen. Och tvärtom, kort utbildning och lägre inkomst som en risk.
Forskarna fann stora skillnader mellan de med lägst och de högst risk när det gäller övervikt, rökning och låg fysisk aktivitet vilka alla tillhör välkända ochh starka riskfaktorer för typ 2 diabetes.

Stress, skiftarbete, stillasittande
Forskarna fann också att de som senare i livet insjuknade redan som unga (för männen vid mönstringen till värnplikten, för kvinnorna vid första graviditeten) hade de kända riskfaktorerna i högre utsträckning än övriga grupper.
Dessa resultat tyder på att yrkevalet är en indikator på typ 2 diabetes snarare än en orsak till sjukdomen, menar forskarna och konstaterar att ovanpå den stora skillnaden i livsstilsfaktorer mellan olika yrkesgrupper tillkommer andra riskfaktorer för typ 2 diabetes. De exemplifierar med mycket stillasittande, oregelbundna arbetestider (skfitarbete) och stress.
Detta gäller exempelvis yrkeschaufförer (buss, taxi, lastbil). Men också ingenjörer och datavetare har stillasittande arbete ändå har de mycket lägre risk att insjukna. Städare är i regel fysiskt aktiva på jobbet men löper ändå större risk för typ 2 diabetes än de stillsittande yrkeskategorierna, exempelvis de som arbetar på kontor.

Länk till en sammanfattning av kartläggningen i tidskriften Diabetologia
Incidence and prevalence of type 2 diabetes by occupation: results from all Swedish employees

https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-019-04997-5