Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Starkt samband sömnbrist och fetma

Äldre personer som sover mindre än fem timmar per dygn har en kraftigt ökad risk att bli feta. Framför allt ökar det farliga fettet runt buken av för lite sömn.

Det är sedan tidigare känt att sömnproblem eller sömnbrist hos barn och unga vuxna är förenat med ökad risk för övervikt och fetma. Mindre känt har det hittills varit om sambandet också gäller för äldre människor, en grupp där man vet att sömnproblem är mycket vanligt.

6 000 äldre

För att besvara frågan har en forskargrupp från olika universitet i USA undersökt drygt 3 000 män med en genomsnittsålder på 76 år och drygt 3 000 kvinnor med en genomsnittsålder på 83 år.
Deras totala sömntid över dygnet, inklusive kortare sovstunder dagtid, registrerades dels med ett mätinstrument runt handleden och dels med sömndagböcker deltagarna själva förde.
Deras vikt, längd och BMI registrerades.

Samma mönster som för yngre

När forskarna delade in samtliga deltagare i fyra grupper efter hur länge de sov; mindre än fem timmar per natt, mellan fem och sju timmar, mellan sju och åtta timmar och mer än åtta timmar, fann de samma mönster som gäller för yngre personer. Enda skillnaden var att sambandet lite sömn och fetma var än mer uttalat blan de äldre.

Kortsovarna riskerar hälsan

För de som sov mindre än fem timmar per dygn, drygt tio procent av de 6 000 deltagarna, var risken att ha ett BMI över 30, vilket är gränsen för fetma, mycket högre.
För männens del var risken 3,7 gånger högre och för kvinnornas del 2,3 gånger högre jämfört med dem som sov mellan sju och åtta timmar per natt.
Dessutom hade kortsovarna mer bukfett, den del av övervikten som framför allt ökar risken för typ 2 diabetes, hjärt- kärlsjukdomar, cancer och en rad andra sjukdomar.

Global fetmaepidemi

Övervikt och fetma är idag så vanligt i alla åldersgrupper att begreppet en ”global fetmaepidemi” har myntats.
Parallellt med detta har antalet timmar vi sover per natt minskat de senaste decennierna, också detta gäller alla åldersgrupper utom de allra minsta barnen. Så visade till exempel en kartläggning i USA att mer än var fjärde sover mindre än åtta timmar per dygn.

Vanligt med sömnproblem

Allt mindre sömn i befolkningen kan vara en bidragande orsak till den utbredda fetmaepidemin, menar forskargruppen, och påpekar att övervikt är lika vanligt bland personer över 60 år som i den vuxna befolkningen i övrigt.
Dessutom blir typ 2 diabetes, högt blodtryck och hjärtsjukdom vanligare med stigande ålder. Sjukdomar som antingen orsakas av eller förvärras av övervikt. Vidare är också sömnsvårigheter, som påverkar sömntiden, vanligare i den äldre befolkningen. Uppemot hälften av alla över 65 år uppger att de regelbundet har sömnsvårigheter.

Hormonrubbningar ökar aptiten

Mekanismen bakom sambandet kort sömntid och fetma är ännu inte helt känd men experimentella undersökningar har visat att sömnbrist påverkar kroppens ämnesomsättning.
Så till exempel får personer som inte får sova mer än fyra timmar per natt två nätter i följd en annan balans på hormoner i kroppen som bland annat leder till hungerkänslor och ökad aptit.

Text: Tord Ajanki

Länk till undersökningen i den engelskspråiga tidskriften International Journal of Obesity