Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Oväntad snabb ökning av diabetes bland finska barn

Finland har sedan länge den högsta andelen typ 1 diabetiker i världen. Nu visar en ny kartläggning att ökningstakten är större än någonsin och att den är störst bland barn under fyra år.

I flera decennier har Finland haft den högsta andelen typ 1 diabetes i världen. Den nya kartläggningen som spänner över insjuknanden mellan åren 1980 och 2005 visar att den tidigare prognosen som utgått från den höga nivån och stabila ökningen inte har besannats, ökningen är betydligt snabbare än förutsägelsen.
Under perioden insjuknade nästan 11 000 finska barn yngre än 15 år, nästan tusen fler pojkar än flickor.

Mer än en fördubbling

För att ange hur vanlig en sjukdom är i en befolkning anger forskarna hur många per 100 000 individer och år som insjuknar.
1980 var siffran i Finland 31,4 per 100 000. 25 år senare, 2005, var motsvarande siffra 64,2. Mest uttalad var ökningen under andra halvan av 1990-talet och kraftigast bland barn yngre än fyra år.
"Det kan vara ett tecken på vanliga och ohälsosamma förändringar i vår vardagsmiljö." skriver forskarna.

Stora skillnader mellan länder

Baserat på den nu aktuella kartläggningen anger den nya prognosen att ytterligare nästan 11 000 finska barn kommer att insjukna fram till år 2020.
Förekomsten av sjukdomen varierar stort i världen. I till exempel Kina och Japan är typ 1 diabetes mycket ovanligt jämfört med i Europa men också mellan de europeiska länderna är skillnaderna mycket stora. Finland toppar statistiken och Sverige kommer på andra plats.
Också i Sverige har typ 1 diabetes blivit dubbelt så vanligt de senaste decennierna. För 30 år sedan drabbades 350 barn under 15 år. 2007 var motsvarande siffra 696.

Den okända miljöfaktorn

Skillnaderna mellan länder kan förklaras med att riskgener för sjukdomen är vanligare i vissa befolkningar. Den snabba ökningen däremot, som har observerats i många länder, till exempel också i östra Europa, kan inte förklaras med genetisk sårbarhet för sjukdomen. Ökningen är så snabb att den måste bero på något i omgivningen och därför är sökandet efter den eller de utlösande miljöfaktorerna intensiv.

Födelsevikt och fetma

De finska forskarna nämner bland andra misstänkta riskfaktorer de finska barnens allt högre födelsevikt och snabba viktuppgång direkt efter födelsen. Även andelen feta barn har ökat från 10 till 20 procent under perioden.

Text: Tord Ajanki

Den finska undersökningen är publicerad i tidskriften the Lancet