Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt stöd för sambandet virusinfektioner och typ 1 diabetes

Resultaten från en liten italiensk undersökning visar att när ett barn insjuknar i typ 1 diabetes är det mycket vanligt att barnet självt eller något syskon eller föräldrarna är infekterade med ett magvirus.

Trots intensiv forskning är det ännu okänt vad som triggar igång den autoimmuna attack på de insulinproducerande betacellerna som leder till typ 1 diabetes. Den genetiska bakgrunden är välkänd. En relativt stor del av befolkningen, ungefär 30 procent av den svenska, föds med en genetisk sårbarhet att insjukna i typ 1 diabetes.

Okänd miljöfaktor
Men bara en bråkdel av dem insjuknar. Slutsatsen är att någon faktor i miljön startar processen. Vilken är ännu okänd men högt upp på de misstänktas lista ligger olika former av virusinfektioner, i synnerhet mag- tarmvirus.

Infektioner i familjen
Stöd för den hypotesen kommer nu från forskare vid universitetet i Insubria har utfört.
De har undersökt sex familjer där ett barn har typ 1 diabetes. Totalt ingick tolv barn och elva föräldrar i studien. Syftet var att kartlägga om och i så fall hur många av deltagarna var infekterade med ett enterovirus (magvirus) när barnet insjuknade.

Alla barn var infekterade
Infektioner med enterovirus visade sig vara mycket vanliga. Av de 23 deltagarna var 16 infekterade, samtliga tolv barn och fyra av de elva föräldrarna. Två av syskonen med infektion insjuknade i typ 1 diabetes tre respektive nio månader efter undersökningen.
Forskarna hittade två olika typer av enterovirus men i den enskilda familjen fanns bara en typ.
 

Kontrollpersoner var ej infekterade
När förekomsten av enterovirus undersöktes med samma metoder hos tjugo kontrollpersoner i motsvarande åldrar hade ingen spår av infektion med enterovirus i blodet.
”Bland genetiskt känsliga kan infektioner med enterovirus vara en miljöfaktor som triggar igång immunsystemet.” sammanfattar forskarna som presenterade sin undersökning på EASD, den den nyligen avslutade internationella diabeteskongressen i Wien.

Text: Tord Ajanki