Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny studie: Biomarkörer förutser hjärt- och kärlsjukdom vid typ 2-diabetes

Foto av en läkare som mäter blodtrycket hos en patient. Detaljbild.
Forskarnas analys av 195 biomarkörer visade att 13 kunde kopplas till kardiovaskulär risk hos personer med typ 2-diabetes. Foto: iStock

Ett internationellt forskarlag har identifierat 13 biomarkörer som kan leda till förbättrad möjlighet att förutse hjärt- och kärlsjukdomar hos personer med typ 2-diabetes. Studien har letts av forskare vid Lunds universitet, Johns Hopkins University och Chinese University of Hong Kong. Artikeln publiceras nu i Communications Medicine.

Personer med typ 2-diabetes har två gånger högre risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdom jämfört med individer utan diabetes, men det är fortfarande en stor utmaning för sjukvården att förutse vem som kommer att drabbas.

– Över 500 miljoner människor världen över lever med diabetes. Med så höga siffror är det viktigt att hitta lättillgängliga sätt att korrekt klassificera patienter så att de som löper högre risk för hjärt-kärlsjukdom kan få den förebyggande vård de behöver, säger Maria F. Gomez, en av huvudförfattarna av studien och professor i fysiologi vid Lunds universitets diabetescentrum.

Forskarna har analyserat över 9 000 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 1990 och 2021 som identifierade prognostiska faktorer som kan förbättra kardiovaskulär riskprediktion vid typ 2-diabetes. De analyserade skillnader hos personer med typ 2-diabetes som antingen hade hjärt- och kärlsjukdom eller inte.

– Vårt mål var att identifiera lovande markörer som kan förbättra kardiovaskulär riskprediktion hos personer med typ 2-diabetes. Vi ville se bortom traditionella prognostiska faktorer som högt blodtryck och rökning, säger Nestoras Mathioudakis, huvudförfattare till analysen och docent i medicin vid Johns Hopkins University School of Medicine.

Forskarnas analys av 195 biomarkörer visade att 13 kunde kopplas till kardiovaskulär risk hos personer med typ 2-diabetes. En av dessa biomarkörer, peptidhormonet NT-proBNP, visade sig vara särskilt lovande som riskmarkör. Peptiden används i dag för att förutse och följa upp patienter med hjärtsvikt. Forskarna fann att högre nivåer av NT-proBNP i kroppen kunde kopplas till högre risk för hjärt-och kärlsjukdom vid typ 2-diabetes i flera av de vetenskapliga artiklarna.

– Det krävs fortsatta tester av de 13 biomarkörerna och särskilt NT-proBNP för att utvärdera vilken potential de har. Om kommande studier bekräftar att de ger förbättrad möjlighet att förutse hjärt- och kärlsjukdom kan vi kanske förändra vårdstandarden, säger huvudförfattare Ronald Ma, professor i diabetes vid Chinese University of Hong Kong.

Studien som nu har publicerats i Communications Medicine har genomförts som en del av Precision Medicine in Diabetes Initiative (PMDI), ett internationellt partnerskap mellan American Diabetes Association och European Association for the Study of Diabetes.

Portrait of Maria Gomez. Photograph.

Kontakt

Maria F. Gomez
Professor i fysiologi vid Lunds universitet 
maria_f [dot] gomez [at] med [dot] lu [dot] se
+46 (0)702 226 216
+46 (0)40 391 058

Maria Gomez profil i Lunds universitets forskningsportal

 

Studien i Communications Medicine

Titel: Precision prognostics for cardiovascular disease in Type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis

Länk till artikeln

Länk till Behind the paper-inlägg om artikeln (springernature.com)

Analysen ingår i en internationell konsensusrapport om precisionsmedicin och diabetes som publicerades i oktober 2023.

Länk till konsensusrapporten i Nature Medicine