Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nio av tio kan ganska enkelt slippa diabetes

Äldre personer behöver varken vara elitmotionärer eller renlevnadsmänniskor för att slippa typ 2 diabetes. Små skillnader i levnadssätt har avgörande betydelse, visar en stor amerikansk undersökning.

Det vetenskapliga sökandet efter orsakerna till att så många drabbas av typ 2 diabetes är intensiv. Stora genetiska kartläggningar och studier av den insulinproducerande betacellen på molekylärnivå avslöjar alltmer om de bakomliggande mekanismerna till att cellen inte förmår utsöndra tillräckligt med insulin.

Kända riskfaktorer

Ändå är det väl känt att typ 2 diabetes i de flesta fall går att förebygga. Riskfaktorerna med vårt sätt att leva är kända. Bland dem finns övervikt, fysisk inaktivitet, rökning och stress.
En annan riskfaktor är ålder. Risken att insjukna ökar med stigande ålder.

Utvärdera livsstilsfaktorer

Syftet med den nu publicerade undersökningen som forskare på Harvard School of Public Health i Boston, USA, har utfört var att utvärdera olika livsstilsfaktorer och diabetes hos äldre personer.
Nästan 5 000 män och kvinnor över 65 år följdes med regelbundna kontroller av deras sockeromsättning och enkäter om livsstil under tio år.

Hälften till vardera grupp

Fokus låg på fem olika faktorer; fysisk aktivitet, matvanor, rökning, alkoholkonsumtion samt vikt och midjemått.
För var och en av livsstilsfaktorerna delades deltagarna in i två lika stora grupper. Den mer sunda och den mindre sunda, till exempel de 50 procent som var mer fysiskt aktiva hamnade i den ena gruppen och de 50 procent som var mindre fysiskt aktiva i den andra.

De flesta mitt emellan

Detta innebär att skillnaden mellan grupperna egentligen inte var särskilt stor. Det fanns några med riktigt bra kondition i den ena och några med riktigt dålig i den andra men det stora flertalet låg någonstans mitt emellan.

35 procents reducerad risk

Därefter jämförde forskargruppen de fem olika grupp-paren och risken att drabbas av typ 2 diabetes under tioårsperioden. 337 personer insjuknade i diabetes som krävde medicinering.
Var och en av livsstilsfaktorerna ensam gav ett säkerställt utslag på diabetesrisken.
För varje faktor i lågriskgruppen minskade diabetesrisken med 35 procent.

89 procents reducerad risk

De som var i lågriskgruppen för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor, inte rökte och hade en måttlig alkoholkonsumtion, det vill säga fyra av de fem undersökta faktorerna, var risken att insjukna 82 procent lägre.
För de som dessutom inte var tjocka, hade ett BMI under 25 eller ett midjemått mindre än 88 centimeter för kvinnor och 92 centimeter för män, var risken reducerad med 89 procent.

En livsstilssjukdom

”Sammanfattat, nio av tio nya diabetesfall kunde hänföras till dessa fem livsstilsfaktorer.” skriver forskarna.
- Resultatet understryker verkligen att typ 2 diabetes är en livsstilssjukdom som i merparten av alla fall kan förebyggas, kommenterar Dariush Mozaffarian till Science Daily:
Dariush Mozaffarian är professor i epidemiologi vid Harvard School of Public Health och huvudförfattare av undersökningen.

Små skillnader, stora effekter

- Resultaten understryker också, fortsätter han, att man avsevärt kan minska risken för diabetes utan ett perfekt hälsobeteende. Mycket små skillnader får mycket stora konskekvenser.
 

Nästan alla diabetesfall kan förebyggas.
 

Dariush Mozaffarian exemplifierar med att det i det förebyggande arbetet ofta fokuseras på viktnedgång, något som är svårt för många.
 

Påta i trädgården

- Men vi ser att om en person tillhör den halva av studiedeltagarna som är fysiskt mer aktiva och har bättre matvanor men ändå är överviktig så minskar risken för diabetes med 46 procent, konstaterar Dariush Mozaffarian.
Till fysisk aktivitet räknas till exempel regelbundna promenader, trädgårdsarbete och liknande.

Text: Tord Ajanki

Undersökningen är publicerad i tidskriften Archives of Internal Medicine