Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

När patienten väljer behandling

Vad händer när patienter med typ 2-diabetes själv får välja vilken behandling de ska få? Hittills har forskningen i stort blivit svaret skyldig. Men nu har forskare vid universitetet i Exeter, England, undersökt saken i en studie som har publicerats i Nature Medicine. Det kortfattade svaret på frågan är att det går bra.

I studien fick 448 patienter med typ 2-diabetes testa tre vanliga diabetestabletter som komplement till metformin, vilket de redan behandlades med. Metformin är ofta förstahandsvalet vid behandling av typ 2-diabetes. 

Varje enskilt läkemedel prövades i 16 veckor vardera. Efter varje period fick deltagarna rapportera hur de hade mått och om de hade haft biverkningar av medicineringen. 

Deltagarna visste inte vilket läkemedel de testade. Parallellt följde forskarna deltagarnas blodsockerkurvor vilka var okända för deltagarna. Forskarlaget registrerade också vilken påverkan behandlingen hade på deltagarnas kroppsvikt.

Patientens åsikter viktiga

I ett pressmeddelande från universitetet i Exeter säger forskarna: ”Patientens åsikter om behandlingen är central vid behandlingar där det som vid typ 2-diabetes finns flera olika och likvärdiga alternativ”. Vidare konstaterar de att hur bra en behandling fungerar varierar väsentligt mellan olika individer.

När deltagarna tillfrågades om vad de tyckte var viktigast med ytterligare glukossänkande behandling svarade de, inte oväntat, att det var bättre sockerkontroll och att må bättre. Viktökning och biverkningar var inte lika viktiga, enligt dem.

Viktigast är blodsockret

Efter de tre behandlingarna på vardera 16 veckor fick deltagarna frågan om vilket läkemedel som hade fungerat bäst för dem. Det visade sig att en majoritet valde det läkemedel som även enligt forskarnas mätningar hade haft såväl bäst effekt på blodsockret som minst påverkan på kroppsvikten. När deltagarna informerades om hur deras långtidssocker, HbA1c, i praktiken hade förändrats under behandlingarna ändrade var fjärde sitt förstahandsval.

De diabetesläkemedel som användes i studien var sitagliptin, kanagliflozin och pioglitazon. De tre hade likvärdiga goda effekter på blodsockernivåerna. 
Forskarna bakom den vetenskapliga artikeln argumenterar för att fler patienter borde få möjlighet att testa olika läkemedel för att komma fram till den bästa behandlingen.

Information om studien

Studiens titel: Patient preference for second- and third-line therapies in type 2 diabetes: a prespecified secondary endpoint of the TriMaster study

Länk till artikeln i tidskriften Nature Medicine