Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Myriam Aouadi får Leif C. Groop-priset för framstående forskning om typ 2-diabetes

Foto på forskaren i labbet.
Myriam Aouadi, forskare vid Karolinska institutet, tilldelas 2022 års Leif C. Groop-pris för sin forskning inom immunometabolism. Foto: Karolinska institutet

Myriam Aouadi tilldelas Leif C. Groop-priset för sin forskning om mekanismerna bakom utvecklingen av fettleversjukdom hos överviktiga personer med typ 2-diabetes. Priset delas årligen ut av Lunds universitets diabetescentrum till en yngre och framstående forskare som tar fram kunskap till nytta för patienter med diabetes.

Prismotivering:
Myriam Aouadi vid Karolinska institutet tilldelas 2022 års Leif C. Groop-pris för framstående diabetesforskning inom immunometabolism. Myriam Aouadis forskning har ökat förståelsen för celltypen makrofager och inflammation kopplat till övervikt samt banat väg för nya behandlingsmetoder av överviktiga patienter med typ 2-diabetes.

– Jag ser priset som ett viktigt erkännande av forskningen som jag bedriver tillsammans med min forskargrupp. Vi strävar efter att förstå immunsystemets roll vid leversjukdom hos överviktiga patienter med prediabetes och typ 2-diabetes. En viktig målsättning är att bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder, säger Myriam Aouadi, forskargruppsledare och docent vid Centrum för infektionsmedicin vid Karolinska institutet.

Viktig celltyp

Hennes forskargrupp undersöker de celler i immunsystemet som kallas för makrofager och rollen de spelar för sjukdomen fettlever. Makrofager är en viktig celltyp i immunsystemet och är kända för att försvara kroppen mot infektionssjukdomar. Dessa immunceller finns överallt i kroppen, även i levern.

– Många patienter med typ 2-diabetes utvecklar fettlever. Den enda behandlingen som finns vid fettlever är levertransplantation. Vi tror att det är viktigt att utveckla mer kunskap om makrofagernas betydelse för att ta fram nya behandlingsstrategier mot sjukdomen, som kan leda till leversvikt eller levercancer, säger Myriam Aouadi.

Ökad kunskap

År 2019 publicerade hon en studie i Nature Metabolism som bidrog till ökad kunskap om makrofagernas roll i utvecklingen av fettlever. Forskarna undersökte då de molekylära mekanismerna hos levermakrofager vid övervikt. Teorin var att dessa celler bidrog till utvecklingen av metabola sjukdomar genom att öka inflammationen i kroppen, men studien visade på något helt annat.

– Resultaten överraskande då de motsade den ursprungliga teorin om att levermakrofager kan påverka leverns funktion genom att bli inflammatoriska. Studien var viktig eftersom den visar att vi behöver hitta andra metoder för att motverka fettlever, snarare än att utveckla antiinflammatoriska behandlingar mot fettlever, säger Myriam Aouadi.

Forskarna kunde i stället se att levermakrofager bidrar till oxidativ stress hos patienter med fettlever. Oxidativ stress uppstår när det finns en obalans mellan skadliga fria radikaler och antioxidanter som ska skydda kroppens celler från nedbrytning. I sin senaste forskning har Myriam Aouadi och hennes team visat att makrofagerna producerar ett mikroRNA som blockerar ett protein, som kontrollerar kroppens försvar mot oxidativ stress vid fettlever. Detta mikroRNA kallas miR144 och produceras i förhöjd nivå i levern hos överviktiga patienter med oxidativ stress.

Återställd utsöndring

De använde sig av en specifik teknologi som tillät dem att stänga av specifika gener i levermakrofagerna, vilket innebar att de kunde stänga av uttrycket av miR144 i immuncellerna. Det här ledde till att oxidantnivåerna i levern minskade och att utsöndringen av antioxidanter återställdes. 

– Vi tror att vi kan utveckla behandlingsstrategier mot fettlever och andra allvarliga leversjukdomar genom att rikta in oss på makrofager och exempelvis öka utsöndringen av antioxidanter. Det är angeläget att hitta behandlingar med tanke på att typ 2-diabetes är en snabbt växande folksjukdom som ofta leder till fettlever, säger Myriam Aouadi.

Leif C. Groop-priset på 100 000 kronor delas ut till Myriam Aouadi den 9 februari, i samband med att Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) arrangerar en temadag om diabetesforskning.

Illustration av fettlever.
En överviktig person med fettleversjukdom. Hos individer utan fettlever syns inte vita ansamlingar av fett i levern som på bilden. Illustration: Emelie Barreby och Lea Naudet, Karolinska institutet

Leif C. Groop-priset

Leif C. Groop-priset delas årligen ut av Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) till en ung och framstående forskare inom diabetes som är aktiv i de nordiska länderna. Priset på 100.000 kronor delas ut för framstående forskning som är till nytta för patienter med diabetes. 

Leif Groop

Leif Groop, född 1947, är senior professor i endokrinologi vid Lunds universitet och knuten till Lunds universitets diabetescentrum (LUDC). Han avlade läkarexamen vid Berns universitet i Schweiz och sin doktorsexamen vid Helsingfors universitet. Han blev professor i endokrinologi vid Lunds universitet år 1993, där han har forskat om orsakerna till typ 2-diabetes och påvisat sjukdomens heterogenitet.