Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Klart godkänt för Freestyle Libre visar långtidsuppföljning

Den största och mest långvariga utvärderingen av hur värdet för blodglukos förändras efter att typ 1 diabetiker börjar använda avläsaren och sensorn Freestyle Libre har utförts av Cajsa Naess i Örebro som en del i en kommande doktorsavhandling. Hon och medarbetare kunde rapportera närmast dramatiska förändringar. Förändringar till en allt bättre sockerkontroll.

Freestyle libre sensor

Freestyle Libre mäter sockerhalten utan att patienten behöver sticka sig i fingret för att testa med blod. Mätningen sker med avläsaren eller med en modern mobiltelefon och en sensor som sitter subkutant, precis under huden på överarmens baksida. Sensorn avläser blodsockerhalten och lagrar fortlöpande glukosnivåerna under hela dygnet. En pil på avläsaren indikerar om sockernivån ligger stabilt, är på väg uppåt eller nedåt. Ett test tar inte mer än ett par sekunder.Följde sockerkontrollen i flera år


Örebroforskarna har undersökt vad Freestyle Libre har för effekt på patienters blodsockervärden mätt med långtidsvärdet HbA1c vilket visar de senaste veckornas genomsnittsvärde.


Genom att ur patienternas journaler registrera HbA1c innan undersökningen började och sedan följa dem i upp till tre och ett halvt år, vilket är den längsta uppföljningen som har gjorts, fick de en god bild vad den relativt nya tekniken har inneburit för sockerkontrollen.På gränsen till otillfredsställande


I undersökningen deltog 223 patienter med typ 1 diabetes, medelåldern var 47 år. Ungefär två tredjedelar av dem tog insulininjektioner, en tredjedel hade insulinpump.


HbA1c-värdet bland deltagarna var innan undersökningen startade 66,1 mmol/mol. Enligt rekommenderade värden från Svensk Förening för Diabetologi är det gränsen för en otillfredsställande blodsockerkontroll, 62 eller mer vid typ 1 diabetes. En acceptabel nivå är mellan 52 och 62 och den optimala blodsockerkontrollen under 52.


Viktigt att notera är att varje målsättning för en individs blodsockerkontroll kan variera och är beroende av flera olika faktorer, bland dem till exempel andra sjukdomar.
Som jämförelse har en person utan diabetes referensvärdet för HbA1c om man är under 49 år mellan 27 och 43 mmol/mol, är man äldre än 50 år är värdet mellan 31 och 46 mmol/mol.

Text: Tord Ajanki