Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning om träningseffekter hos unga diabetiker

En kvarts miljon kronor från Barndiabetesfonden till forskning för att mäta effekterna av träning hos ungdomar med typ 1-diabetes.
Undersökningen av muskelvävnad hos ungdomar med typ 1-diabetes är unik och har förutsättningar att ge helt ny kunskap om blodsockerreglerande mekanismer i muskel hos ungdomar med diabetes.

Enligt en ny studie med vuxna individer med typ 1-diabetes har styrketräning en bättre blodsockersänkande effekt i jämförelse med uthållighetsträning. Hos ungdomar finns enstaka studier som har visat sänkt HbA1c (långtidsvärdet för blodsocker) där styrketräning ingår i ett cirkelträningsprogram, men däremot inga studier med enbart styrketräning.

En av hörnstenarna

Regelbunden fysisk aktivitet anses vara en av hörnstenarna i behandlingen av typ 1-diabetes hos ungdomar, tillsammans med insulin och väl avvägd kost. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar 60 minuter daglig, måttlig till hård, fysisk aktivitet för alla barn och ungdomar. Tidigare studier har visat på flera positiva effekter av träning hos ungdomar med diabetes som till exempel  förbättrade blodfetter, sänkt blodtryck, ökad känslighet för insulin samt ökad livskvalitet.
– Fysisk aktivitet sänker blodsockret genom ett ökat glukosupptag i muskeln och genom att känsligheten för insulin ökar. Förutsättningar finns därför för att regelbunden fysisk aktivitet skulle kunna leda till förbättrad långsiktig blodsockerkontroll, säger Stefan Särnblad, universitetslektor och barnläkare med inriktning mot barndiabetologi och reumatologi vid Örebro universitet.

Bättre blodsockerkontroll

En sammanställning av tidigare studier som publicerades 2013 visade att ungdomar med typ 1-diabetes som deltog i ett träningsprogram sänkte sitt HbA1c med i genomsnitt 0,8 procent enheter (ca 8 mmol/mol).
Sammanställningen visade dock på stora variationer i resultat mellan olika studier avseende effekten på blodsockerkontrollen. En tänkbar förklaring är att uthållighetsträning, intervallträning och styrketräning kan ha olika effekter på blodsocker under och efter träning.
– Möjligen är det så att styrketräning ger ett jämnare blodsocker och på så sätt ger förutsättningar för ett förbättrat HbA1c, något som en tidigare undersökning talar för då den visar att vuxna individer med typ 1-diabetes fick en bättre blodsockersänkande effekt av styrketräning i jämförelse med uthållighetsträning, säger Stefan Särnblad.

Förbättra träningsråden

Målsättningen med undersökningen är att studera effekter på blodsocker och blodsockerreglering, i blod och muskel, av olika typer av träning hos pojkar (15-18 år) med typ 1- diabetes. Resultaten från denna studie kommer att ge information om effekter på blodsockret under och efter träning vid olika träningsformer.
– Informationen kommer att kunna användas för att förbättra råden till träningsaktiva ungdomar med diabetes med målet att förbättra HbA1c och minska risken för blodsockerfall efter träning, säger Stefan Särnblad.

Om Barndiabetesfonden
Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar. Barndiabetesfonden är en stiftelse och får inget stöd från vare sig kommun, landsting eller stat. Vi är helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner, företag och föreningar. Barndiabetesfonden har 90-konto och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Barndiabetesfondens beskyddare. Det är enkelt att lämna ett bidrag! Besök www.barndiabetesfonden.se eller skänk 250 kronor genom att SMS:a ordet HJÄLTE till 729 29 för att stödja forskningen kring barndiabetes.

Källa: Pressmeddelande från Barndiabetesfonden