Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

EASD: Kan MicroRNA spela en roll i framtida diabetesbehandling?

Personer med typ 2-diabetes frisätter inte tillräckligt med insulin. En bidragande faktor till detta kan vara ökade nivåer av miR-200c.
På tisdagen presenterar Jones Ofori, forskare från Lunds universitets Diabetescentrum nya forskningsresultat vid diabeteskongressen EASD i Barcelona. Läs mer om honom och hans forskning.

Jones Ofori
Jones Ofori. Bild: Sara Liedholm

Jones Ofori är ursprungligen från Ghana. 2011 påbörjade han sin mastersutbildning i molekylärbiologi och bioteknologi vid Lunds universitet. Under sitt examensarbete i Lena Eliassons forskargrupp studerade han vilken roll microRNA har i insulinproducerande betaceller. MicroRNA är en sorts genetiskt material som man tidigare inte trodde var viktigt eftersom det inte kodar för något protein. Nu vet vi att microRNA har en viktig uppgift i cellen genom att de bidrar till regleringen av aktiviteten i flera olika gener som är av betydelse för sjukdomar som typ 2-diabetes.

Kontrollerar processer i betacellen

Under tiden som han gjorde sitt examensarbete fördjupades hans intresse för dibetesforskning och 2013 påbörjade han sin forskarutbildning i samma forskargrupp. 2017 lade han fram sin doktorsavhandling med titeln Non-coding RNAs in beta cell insulin secretion - emerging players in Type 2 Diabetes pathogenesis.

- Som en del av min avhandling fann vi att nivåerna av vissa microRNA varierade mellan betaceller från patienter med typ 2-diabetes och friska individer. Därför tror jag att microRNA påverkar och kontrollerar processer i betacellen som är viktiga vid diabetes. Vad som gör dem intressanta är att dessa microRNA kan bli måltavlor för RNA-baserad läkemedelsbehandling vid diabetes, men för att detta ska bli verklighet måste vi forska mycket mer och förstå hur microRNA fungerar.

miR200c och insulinproduktion

Under diabeteskonferensen i Barcelona kommer Jones Ofori att presentera sina fynd i form av en poster.

- Min poster i år kommer att handla om ett specifikt microRNA, miR200c. Vi har funnit att personer med typ 2-diabetes har mer av detta specifika micro-RNA i sina Langerhanska öar (som bland annat producerar insulin) jämfört med friska. I experiment har vi också kunnat se att dessa öar producerade mindre insulin när vi ökade nivån av miR200c i de insulinproducerande cellerna. Vi kommer att presentera några teorier om mekanismerna bakom detta. Jag tycker det är intressant eftersom personer med typ 2-diabetes inte frisätter tillräckligt med insulin. En bidragande faktor till minskad insulinfrisättning vid typ 2-diabetes kan vara ökade nivåer av miR-200c.

Samma mål - bekämpa diabetes

Jones Ofori ser fram emot att presentera sina fynd om mir-200c.

- Jag hoppas att det kan leda till en intressant diskussion och värdefull feedback från kollegorna i forskningsfältet. Jag har också möjlighet att lyssna till andra viktiga föredrag inom mitt forskningsområde.

Att vara med på EASD varje år tycker han är viktigt eftersom det innebär en möjlighet att möta andra forskare med samma mål – att bekämpa diabetes.

- Jag tycker det är ett fantastiskt tillfälle att presentera mitt arbete och ge mitt bidrag till den växande kunskapen inom det här forskningsfältet. Det är alltid inspirerande att lyssna till världsledande talare och vad de har att säga om olika aspekter på diabetesforksning, plus att det håller mig uppdaterad om trender och ämnen i mitt eget fält.

Text: Sara Liedholm