Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Diabetesforskare invald i anrikt sällskap för vetenskapsmän

David Nicholls, professor emeritus i mitokondriell fysiologi vid Buck Institute i Novato i Kalifornen och mentor vid Lunds universitets Diabetescentrum, har valts in i det Kungliga sällskapet i Storbritannien. Bland medlemmarna finns många av världens mest framstående vetenskapsmän.
- Jag är oerhört hedrad! säger David Nicholls.

David Nicholls visste tidigt att han ville syssla med forskning.

- Jag vara bara sju år när jag fick boken ”Boys Book of Wonders” i pris. Då bestämde jag mig för att bli vetenskapsman. Synd bara att man inte trodde att flickor skulle vara intresserade, säger han.

"Det bruna fettet"

I mer än 50 år har han arbetat för att förstå hur mitokondrierna, cellens kraftverk, fungerar i friska och sjuka tillstånd. Mest känd är han nog dock för att ha kommit på hur en viss vävnadstyp, det ”bruna fettet”, alstrar värme hos nyfödda barn med hjälp av proteinet UCP1 (uncoupling protein 1).
- Den insikten gjorde att jag kunde utveckla en allmän förståelse för mitokondriell energikontroll som jag har testat i olika sammanhang, senast genom att studera mitokondriernas roll i regleringen av insulinsekretionen tillsammans med kollegor vid Lunds universitets Diabetescentrum, säger David Nicholls.

Mentor åt forskarna på Lunds universitet

De senaste tio åren har han även varit verksam som mentor åt diabetesforskarna på Lunds universitet Diabetescentrum.

- Det har varit tio fruktsamma år som tydliggjort vikten av gränsöverskridande samarbeten för att bryta ny mark, säger han.
En av dem han samarbetat med är professor Lena Eliasson:
- David Nicholls är en fantastisk forskare full av kunskap och nyfikenhet. Diskussioner med honom får en att vända på sin hypotes och tänka "utanför boxen". Vi har samarbetat runt ett projekt som var riktigt svårt men nytänkande. Att diskutera elektrofysiolgi med honom var både väldigt roligt och utmanande.
Även om David Nicholls sedan 2016 är professor emeritus, dvs pensionerad professor, är han fortfarande aktiv som mentor samt ägnar sig åt utbildning och åt att skriva reviewer.

- Tyvärr måste man inom cellbiologin fortfarande lära sig finesserna i den cellulära energiproduktionen, säger han.

Vetenskap till förmån för allmänheten

Sammanlagt femtio forskare har blivit invalda i det Kungliga sällskapet i Storbritannien för sina exceptionella bidrag till vetenskapen. Sällskapets ordförande Venki Ramakrishnan säger:

- Under sällskapets långa historia har våra medlemmar utgjort kärnan och bidragit till att vårt syfte har kunnat förverkligas: att använda vetenskap till förmån för mänskligheten. Årets nyvalda medlemmar förkroppsligar detta och är hämtade från många olika forskningsfält  - epidemiologi, geometri, klimatologi - olika, men ändå lika i sin strävan att bidra med kunskap om den värld där vi lever i, och det är med stor ära att jag välkomnar dem som medlemmar av det Kungliga sällskapet.

Sara Liedholm

Läs mer på royalsociety.org