Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Allt färre drabbas av diabetisk hjärtsjukdom

Hjärt- och kärlsjukdom är fortfarande vanligaste dödsorsaken efter långvarig typ 1-diabetes men under de senaste decennierna har risken avsevärt minskat, enligt en stor finsk undersökning.

Under ungefär samma period visar en stor internationell studie att en vanlig riskfaktor för hjärtsjukdom har blivit betydligt vanligare. Under de senaste 30 åren har antalet för högt blodtryck blivit dubbelt så vanligt.

I den finska studien har forskarna följt nästan 12 000 typ 1-diabetiker i genomsnitt i 30 år från det år de fick diabetesdiagnosen. Kartläggningen omfattar i stort sett alla typ 1-diabetiker i Finland som insjuknade mellan åren 1965 och 1999. Av samtliga deltagare fick under perioden 1761 en eller flera hjärt- kärlsjukdomar. Bland dem fanns 663 hjärtinfarkter, 497 stroke och 471 hjärtsvikt.
Antalet hjärtinfarkter minskade med mellan tre och åtta procent för varje senare år individen hade fått diagnosen typ 1-diabetes.

Allt bättre behandlingar

De finska forskarna resonerar om vad minskningen av hjärt- kärlsjukdomar hos typ 1-diabetiker beror på. En orsak är de förbättringar som ny teknik och nya insulinsorter har möjliggjort när det gäller blodsockerkontroll. Exempel på det är allt mer avancerade insulinpumpar och förenklade metoder för att kontrollera blodsockret. Också utvecklandet av nya insuliner designade för att ha olika lång verkningstid bidrar till den förbättrade blodsockerkontrollen.
En annan viktig bidragande orsak är intensifierad behandling av blodfettsrubbningar och för högt blodtryck med såväl läkemedel som med råd om en mer hälsosam livsstil. Ännu en gynnsam faktor som minskar risken för hjärt- kärlsjukdom är att med tiden allt färre finländare röker.

Fortfarande finns mycket att göra

Mot dessa gynnsamma faktorer står att allt fler har blivit överviktiga. Hälften av alla typ 1-diabetiker i Finland har ett BMI över 25. Normalvikt klassas som BMI mellan 18,5 och 25. Det är väl känt att övervikt eller fetma ökar risken för hjärt- kärlsjukdomar.
"Hjärt- kärlsjukdomar har minskat över tid bland de som insjuknade i typ 1-diabetes före femton års ålder. Likväl finns det fortfarande en betydande högre risk jämfört med befolkningen i stort", skriver forskarna. De fortsätter: "Dessa resultat belyser behovet av studier från första början av sjukdomstiden studera de mekanismer som ligger bakom hjärt- kärlsjukdom vid typ 1-diabetes för att underlätta tidigt och effektivt förebyggande arbete."

Länk till en sammanfattning av kartläggningen i tidskriften The Lancet Diabetes & Endocrinology

Long-term population-based trends in the incidence of cardiovascular disease in individuals with type 1 diabetes from Finland: a retrospective, nationwide, cohort study