Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Piller förebygger eller fördröjer typ 2-diabetes

Diabetesmedicinen Actos bromsar effektivt insjuknandet i typ 2 diabetes bland personer med hög risk att insjukna och redan har ett förstadium till sjukdomen.

En stor, flerårig amerikansk undersökning visar att diabetesmedlet Actos (pioglitazon) minskar insjuknandet i typ 2 diabetes med 81 procent.
- Resultatet är utan tvekan mycket övertygande, konstaterar undersökningsledaren Ralph DeFronzo, professor på University of Texas Health Science Center i San Antonio.

Bättre insulinproduktion

Actos verkar på båda de mekanismer som ligger bakom typ 2 diabetes, dels den otillräckliga insulinproduktionen genom att stimulera betacellerna att öka insulinutsöndringen och dels den försämrade effekten av insulinet ute i kroppsvävnaderna genom att öka insulinkänsligheten.

Förstadium till diabetes

I undersökningen, vars resultat presenterades på den nyligen avslutade diabeteskonferensen i San Francisco, deltog drygt 600 personer som alla hade försämrad sockeromsättning, det vill säga de kunde inte svara tillräckligt effektivt på en sockerbelastning, deras blodsocker ökade mer än normalt men inte så mycket att de fick diagnosen typ 2 diabetes. Försämrad sockeromsättning ses som ett förstadium till sjukdomen. Medelåldern var 52 år och många var kraftigt överviktiga.

Läkemedel mot placebo

För att jämföra om Actos kunde bromsa förloppet mot ett insjuknande i typ 2 diabetes delades deltagarna slumpmässigt in i två grupper, den ena behandlades med läkemedlet, den andra fick så kallad placebo, det vill säga verkningslösa kopior av Acotstabletter. Varken deltagarna eller forskarna visste vem som fick vad innan undersökningen avslutades. Den här "blinda" metoden används för att inte resultaten ska påverkas av förväntningar från såväl deltagar- som forskarhåll.

Kraftigt minskad sjukdomsrisk

Deltagarna rekryterades från åtta diabetescenter i USA under en tvåårsperiod och följdes i mellan två och fyra år.
I gruppen som fick Acots minskade insjuknandet i typ 2 diabetes alltså med 81 procent jämfört med placebogruppen. Tio personer jämfört med 45 personer i placebogruppen.
Vidare återfick 42 procent i Actos-gruppen en normal sockeromsättning jämfört med 28 procent av dem som fick placebo.

Komplikationerna kommer tidigt

Betydelsen av att hejda förloppet fram till manifest diabetes visar fynd från undersökningar som gjordes när studien startade. Bland annat hade ungefär tio procent av de med försämrad sockeromsättning tecken på skador på ögats näthinna och mellan fem och tio procent perifera nervskador. Båda tillstånden är kända komplikationer vid diabetes.

Behandla förstadier

- Många är inne på att vi även borde behandla förstadier till diabetes. Att det skulle bli en indikation för Actos. Vi kan inte göra det idag eftersom förstadier inte är en godkänd sjukdom, kommenterar Leif Groop, professor på LUDC.
- Ungefär tre gånger så många har försämrad sockeromsättning jämfört med de som har typ 2 diabetes. Vi skulle behandla väldigt många till en stor kostnad och en del av dem skulle också få biverkningar av behandlingen, tillägger han.

Också livsstil betydelsefull

Flera andra undersökningar har tydligt visat att om överviktiga personer med förstadium till diabetes lägger om levnadssätt, blir mer fysiskt aktiva och går ned i vikt halveras deras risk att utveckla diabetes.

Text: Tord Ajanki

Senaste nyheter

2019-02-15

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes
2019-02-13

”Big data”, muffins och rymdresor

”Big data”, muffins och rymdresor
2019-02-11

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen
2019-02-08

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?
2019-02-06

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)