Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kvinnligt kön skyddar inte mot hjärtsjukdom vid typ 1 diabetes

Förträngningar i hjärtats blodkärl är en möjlig följdsjukdom vid typ 1-diabetes som på sikt kan leda till hjärtinfarkt och hjärtsvikt. I regel drabbas kvinnor av kranskärlssjukdom senare än män, men om kvinnan har typ 2-diabetes minskar den fördelen. Det gäller även vid typ 1-diabetes, visar forskare vid Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet i en ny studie som publiceras i tidskriften Diabetes Care.

Det finns få studier som kartlagt förekomsten av kranskärlssjukdom hos personer med typ 1-diabetes. De flesta är gjorda på 1970–90-talet på få svårt sjuka patienter och har visat omfattande förträngningar i hjärtats kranskärl. I fjol publicerade forskare vid Karolinska Institutet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet en omfattande studie där alla patienter med typ 1-diabetes som genomgått kranskärlsröntgen 2001-2013 ingick, totalt knappt 2 800 patienter. 42 procent var kvinnor, 58 procent män. De hade haft diabetes i 35 år i snitt och var i snitt 58 år gamla. En femtedel av patienterna hade normala kranskärl i hjärtat, en femtedel hade förträngningar i ett kärl och drygt hälften förträngningar i flera kärl.

Överraskande positivt resultat

– Resultatet överraskade oss positivt. Vi hade trott att fler skulle ha utbredd kranskärlssjukdom efter så lång tid med diabetes, men en förklaring är den goda diabetesvård vi har i Sverige i dag. Vi har bättre möjligheter att tidigt efter sjukdomsdebut behålla nära normala sockervärden och följer även andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom noga, säger Viveca Ritsinger, specialistläkare i internmedicin vid Ljungby lasarett och forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.

Kartlagt könsskillnader

I en uppföljande studie av samma patientgrupp har forskarna nu kartlagt eventuella könsskillnader vad gäller kranskärlssjukdom vid typ 1-diabetes, något som det hittills inte har funnits någon kunskap om. Man fann att kvinnorna hade något mindre utbredd kranskärlssjukdom än männen, men att den skillnaden inte var särskilt stor. Det var ingen skillnad i dödlighet mellan könen under sju års uppföljningstid. Däremot hade kvinnorna högre risk att dö jämfört med kvinnor utan typ 1-diabetes och den risken var något högre än motsvarande risk för männen.
– Vi vet att kvinnor generellt drabbas av kranskärlssjukdom senare och har mindre utbredd sjukdom än män. Kvinnor med typ 2-diabetes kan däremot drabbas tidigare än kvinnor utan diabetes. Våra fynd tyder på att detta gäller även kvinnor med typ 1-diabetes, säger Viveca Ritsinger.
För båda könen var dödligheten högre ju fler kranskärl som drabbats.

Medicinering kan förebygga

– Det är därför viktigt att noga följa riskfaktorer för kranskärlssjukdom vid typ 1-diabetes. Behandling som förebygger kranskärlssjukdom bör övervägas tidigt efter sjukdomsdebut. Det kan handla om till exempel medicinering som sänker blodfetter och blodtryck, säger Viveca Ritsinger.
– Det är viktigt att komma ihåg att patienterna i vår studie fick sin diagnos för länge sedan och att resultaten därför inte är representativa för de patienter som diagnostiseras i dag. Det är däremot värdefullt att veta att det kan finnas en ökad risk för kranskärlssjukdom även hos kvinnor med typ 1-diabetes, så att dessa patienter kan erbjudas förebyggande behandling, säger Anna Norhammar, specialistläkare i internmedicin, kardiologi och klinisk fysiologi vid Capio S:t Görans Sjukhus och forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.

Text: Inna Sevelius, Karolinska Institutet, Solna

Länk till den vetenskapliga artikeln i tidskriften Diabetes Care
Characteristics and Prognosis in Women and Men With Type 1 Diabetes Undergoing Coronary Angiography: A Nationwide Registry Report

Så arbetar vi med pressmeddelanden

På diabetesportalen.se återpublicerar vi pressmeddelanden från svenska universitet och högskolor. Vi har ingen möjlighet att svara på frågor om innehållet eller bedöma den vetenskapliga kvaliteten utan hänvisar till respektive lärosäte. Undantaget är pressmeddelanden från Lunds universitet. För frågor, mejla redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Senaste nyheter

2019-02-15

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes
2019-02-13

”Big data”, muffins och rymdresor

”Big data”, muffins och rymdresor
2019-02-11

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen
2019-02-08

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?
2019-02-06

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)