Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fysiskt inaktiva barn har ökad risk för typ 1-diabetes

Barn som hellre sitter framför TV:n än leker får försämrad insulinkänslighet och högre blodsocker vilket tvingar de insulinbildande cellerna att arbeta hårdare. Cellernas stress kan öka risken för typ 1 diabetes.

Resultaten, som kommer från en doktorsavhandling vid Linköpings universitet av Karina Huus, bygger på de barn som är med i den stora undersökningen ABIS, Alla Barn i Sydöstra Sverige, där 17 000 barn som föddes mellan 1997 och 1999 deltar.

Varför blir barnen tjocka

I ABIS har prover med jämna mellanrum tagits på barnen från födelsen fram till nio årsålder. Deras föräldrar har också svarat på frågor om bland annat barnens matvanor och en del av dem har haft stegräknare under några dagar så att deras fysiska aktivitet kunde mätas.
Syftet med Karina Huus arbete var att kartlägga vilka faktorer som bidrar till övervikt eller fetma bland barn och om det finns något samband med typ 1 diabetes.

Söta drycker

Vid fem års ålder var nästan 13 procent av barnen överviktiga och 4,3 procent av dem var feta. Barnens risk var större om en eller bägge föräldrarna var överviktiga eller hade typ 2 diabetes.
Det enda livsmedel som direkt kunde knytas till ökad kroppsvikt var en större konsumtion av saft och läsk.

Fysiskt aktiva barn har mindre insulinresistens.

Stillasittande

Bland de knappt 200 barn som hade stegräknare fanns Karina Huus ett samband mellan hur fysiskt aktiva de var och kroppsvikt. Ju färre steg ett barn tog per dag, desto större var risken att de blev tjocka.

TV-tittande och blodsocker

De fysiskt inaktiva barnen hade högre halter av C-peptid i blodet. Det innebär att deras betaceller utsöndrar mer insulin jämfört med mer aktiva barn och det är ett tecken på att barnen hade en ökad insulinresistens. Karina Huus fann också att barn som tittade mycket på TV hade högre fasteblodsocker.

Stressade celler

Enligt hypotesen om betacellstress är varje faktor som ökar kraven på insulinproduktion, till exempel insulinresistens, övervikt eller fysisk inaktivitet att betrakta som en riskfaktor för typ 1 diabetes.
Andra omständigheter som också ställer större krav på betacellerna är till exempel snabb tillväxt hos spädbarn, pubertet och infektioner. Faktorer som ofta föregår insjuknande i typ 1 diabetes.Text: Tord Ajanki
Bild: National Geographic och Moodboard

Länk till Karina Huus avhandling:

Senaste nyheter

2019-02-15

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes
2019-02-13

”Big data”, muffins och rymdresor

”Big data”, muffins och rymdresor
2019-02-11

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen
2019-02-08

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?
2019-02-06

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)