Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Diabetesveteranernas känntecken

Receptet för den som vill leva länge med sin typ 1 diabetes utan alltför allvarliga komplikationer är, förutom långlivade föräldrar, normal kroppsvikt, bra insulinkänslighet och framför allt höga halter av det goda HDL-kolesterolet.

Engelska forskare har undersökt typ 1 diabetiker som haft sin sjukdom i mer än 50 år och som klarat sig relativt lindrigt undan från komplikationer.
Målsättningen med undersökningen var att söka identifiera vad som var utmärkande bland de 400 deltagarna.

Insjuknade i tonåren

Genomsnittsåldern i gruppen var 69 år. Flertalet av dem hade insjuknat i typ 1 diabetes i de tidiga tonåren. I genomsnitt hade de haft diabetes i nästan 56 år.
Forskarna påpekar att det inte kan uteslutas att några av dem inte hade typ 1 utan någon annan form av diabetes.
Dock är det knappast troligt eftersom sjukdomsdebuten var så typisk för typ 1 diabetes. Dessutom hade deltagarna kända riskgener för sjukdomen.

Piller för att skydda njurarna

Nästan en tredjedel hade behandling med blodtryckssänkande läkemedel, i många fall inte för att sänka trycket utan för att skydda njurarna.
”Med tanke på deltagarnas ålder är det en låg andel som har blodtryckssänkande behandling.” kommenterar forskarna.
Nästan hälften av deltagarna hade diabetiska ögonförändringar som hade laserbehandlats. Åtta av patienterna hade blivit blinda till följd av sin diabetes.
En tredjedel hade kärlkramp i hjärtat eller hade haft en hjärtattack.

Låg insulindos

Tre fjärdedelar tog insulin två gånger om dagen, bara 17 procent behandlades med tre eller fler injektioner.
Ett gemensamt drag var att insulindoserna i regel var låga, i genomsnitt inte mer än totalt 38 enheter om dagen.
”Det innebär att patienterna har en hög insulinkänslighet.” skriver forskarna.
Medelvikten var strax under 70 kilo och BMI i genomsnitt 25.0.

Inte särskilt bra sockerkontroll

Den mest förväntade förklaringen till att deltagarna klarat sig relativt väl under så lång tid borde vara en bra blodsockerkontroll men så var det inte. I genomsnitt i gruppen låg HbA1c (se fotnot) på 7.6 procent.
Normalvärdet för icke-diabetiker är mellan 3,8 till 5,0 procent. Målsättningen vid typ 1 diabetes är HbA1c under sju procent.

Långlivade föräldrar

Flertalet av deltagarna hade föräldrar som hade blivit gamla. I genomsnitt drygt 70 år vilket är högt med tanke på att de föddes någon gång runt förra sekelskiftet.

Höga nivåer skyddande blodfetter

Det mest utmärkande för gruppen var dock de fördelaktiga nivåerna av blodfetter, framför allt mycket höga nivåer av HDL-kolesterol som brukar kallas det goda kolesterolet därför att det skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar. Två tredjedelar hade nivåer över normalvärdet.
”De höga HDL-nivåerna är nog den mest intressanta observationen i vår undersökning. De skulle kunna användas som en markör för en god långtidsprognos vid typ 1 diabetes.” konstaterar forskargruppen.

Text: Tord Ajanki

Undersökningen publicerades i tidskriften Diabetic Medicine 2003.
Characteristics of Type 1 diabetes of over 50 years duration (the Golden Years Chort)

Fotnot: HbA1c-provet ger ett värde på den genomsnittliga blodsockernivån under de senaste sex till åtta veckorna.

Senaste nyheter

2019-08-21

Avhandling om kostens betydelse för tarmfloran

Avhandling om kostens betydelse för tarmfloran
2019-08-19

Mutation gjorde oss bättre att tåla modern sockerrik mat

Mutation gjorde oss bättre att tåla modern sockerrik mat
2019-06-14

Hormonutsöndrade celler ändrar funktion vid diabetes

Hormonutsöndrade celler ändrar funktion vid diabetes
2019-06-12

Typ 1-diabetes i fokus

Typ 1-diabetes i fokus
2019-06-10

Immunbehandling fördröjer typ 1-diabetesdiagnos hos personer med hög risk

Immunbehandling fördröjer typ 1-diabetesdiagnos hos personer med hög risk

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)