Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

D-vitamin - för konditionens skullVinter, få soltimmar och brist på vitamin D – sambandet är tydligt och i många studier bevisat. Tillräckligt höga halter D-vitamin är viktigt för hälsan på flera olika sätt men under den här årstiden har många, både barn och vuxna, brist.

D-vitamin bildas bland annat när solens strålar träffar vår hud.
D-vitamin bildas bland annat när solens strålar träffar vår hud.

80 till 90 procent av D-vitaminet i våra kroppar kommer när solens strålar träffar bar hud. Resten kommer från den mat vi äter. Mest känt är vitaminets betydelse för uppbyggnaden av skelettet, en långvarig brist orsakar benskörhet. Men vitaminet har flera andra viktiga funktioner i kroppen.

Det finns ett samband mellan låga nivåer och en hög risk för högt blodtryck och patienter som har D-vitaminbrist och drabbas av hjärtsvikt klarar sig sämre och riskerar död i hjärt-kärlsjukdom. 
I kroppen finns det receptorer (mottagare) för vitamin D i mer än 30 olika celler, bland dem de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Det betyder att vitaminet är inblandat i långt fler processer än enbart skelettuppbyggnad.

Flera studier har undersökt och funnit samband mellan brist på vitamin D ökad risk för såväl typ 1 som typ 2 diabetes. diabetesportalen.se har tidigare skrivit om detta (se länkar nedan).D-vitamin och prestationsförmåga


En nu färsk amerikansk undersökning har jämfört halterna av vitaminet i blodet och fysisk prestationsförmåga, mätt som hjärtats och lungornas kapacitet att syresätta muskler under ett träningspass.

I undersökningen deltog knappt tvåtusen personer i åldrarna 20 till 49 år. Av deltagarna hade 13 procent för högt blodtryck och fyra procent hade diabetes., några av dem var överviktiga och några rökte. Deltagarna var ett representativt urval av den amerikanska befolkningen i det åldersspannet.

Den viktigaste parametern forskargruppen analyserade var halten av D-vitamin i blodet. Därefter delades deltagarna in i fyra grupper utifrån de uppmätta nivåerna.

- Relationen mellan högre halter av vitamin D och bättre träningskapacitet var genomgående i alla grupper, män och kvinnor, yngre och medelålders, oberoende av BMI, rökstatus och om de hade förhöjt blodtryck eller diabetes, säger Amr Marawan till Science Daily.

Han är förste författare till undersökningen vars resultat han kallar robusta.

- Vår studie visar att högre halter av D-vitamin hänger ihop med bättre träningskapacitet, sammanfattar han resultaten.

De visar även att det handlar om ett dos-responsförhållande. Med varje ökning av halten vitamin D ökade även förmågan att fysiskt prestera.

- Ännu ett starkt argument att se till att ha tillräckliga halter av D-vitamin, konstaterar forskarna.Kosttillskott


Förutom solens ultravioletta strålar mot bar hud och förutom mat som innehåller D-vitamin tar många människor, i synnerhet på vintern, D-vitamin som kosttillskott.

Av sol och mat kan man inte få för mycket D-vitamin men med tillskott finns risken där om man överdoserar. Med för höga nivåer av vitaminet kan man bli förgiftad med symtom som illamående, kräkning och svaghet.

Forskargruppen påpekar att deras undersökning var en så kallad observationsstudie. Den visar på att samband men förklarar inte sambandet.

- Vi känner till de optimala nivåerna av vitamin D när det gäller skelettet men andra studier krävs för att vi ska kunna avgöra var halterna ska ligga för att hjärtat ska fungera som bäst. Undersökningar borde genomföras för att ta reda på mer om detta, säger Amr Marawan.
 

Fakta:

Livsmedelsverkets rekommendation av dagligt intag av D-vitamin är 300–400 IE.

Flera initierade forskare menar att detta är för lågt. Det borde vara minst 1000 IE per dag.Text: Tord Ajanki

Senaste nyheter

2019-02-15

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes

Nyupptäckt sjukdom kan få betydelse för behandling av diabetes
2019-02-13

”Big data”, muffins och rymdresor

”Big data”, muffins och rymdresor
2019-02-11

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen

Konstgjorda blodkärl ger skjuts åt forskningen
2019-02-08

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?

Kan nya metoder hjälpa läkare att hitta högriskpatienter?
2019-02-06

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Generna påverkar var fettet lagras på kroppen

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post: redaktionen [at] diabetesportalen [dot] se.

Besöksadress: Lunds universitets Diabetescentrum, CRC, SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 35, Hus 91, plan 12. 214 28 Malmö.

Telefon: 040/39 10 00 (vx)