Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Screening identifierar högriskbarn

I Skåne kan nyfödda screenas för typ 1-diabetes och celiaki. Fler än beräknat har visat sig ha förhöjd risk att bli sjuka och ett trettiotal barn i Skåne har redan rekryterats till forskningsstudier som syftar till att förhindra sjukdomarna.

Barnen i studierna kommer på regelbundna besök på mottagningen i Malmö. Foto: Johan Bävman
Mamma Ellen Skoog och Otto deltar i studien där man testar om man kan vänja immunförsvaret vid oralt insulin. Forskningssjuksköterskan Annika Björne Fors matar Otto med pulvret utrört i lite smoothie. Foto: Johan bävman

I somras inleddes en stor screening av nyfödda barn i Skåne som ska pågå till 2023. Screeningen är en del av en europeisk satsning, GPPAD (Global Platform for the Prevention of Autoimmune Diabetes) och genomförs, förutom i Skåne, på sex andra platser i Tyskland, Polen, Belgien och Storbritannien. Totalt har över 75 000 spädbarn screenats i de europeiska länderna och över 220 barn ingår i någon preventionsstudie.  

1 800 barn screenade i Skåne

Bland de 1800 barn som hittills screenats i Skåne har 2,7 procent av barnen förhöjd risk för typ 1-diabetes och 2,3 procent bär på den högsta ärftliga risken att utveckla celiaki. Majoriteten av dessa barn deltar nu i någon av de förebyggande studierna POInT (Primär Oral InsulinTräning) eller PreCiSe (Prevention Celiaki i Skåne). Barn med ärftlig risk för typ 1-diabetes under de första tre levnadsåren behandlas med oralt insulin, så kallad immuntoleransträning. Barn med högst ärftlig risk för celiaki behandlas under de första tre åren med probiotika alternativt glutenfri kost. Studierna drivs av Skånes universitetssjukhus i samarbete med Lunds universitet.

Informerats av barnmorskorna

- Föräldrarna informeras redan under graviditeten om och ger sitt samtycke till screeningen och nästan alla som får veta att deras barn har den förhöjda risken väljer att gå med i en preventionsstudie, säger Jeanette Åkerström Kördel som koordinerar screeningen.
Mycket av arbetet görs av barnmorskorna ute på barnmorskemottagningarna och förlossningsavdelningarna i Region Skåne.
- De informerar om studien och tar blodproven som ligger till grund för screeningen så de gör en jättestor insats för att verkligen hitta de här barnen! Tack vare insatser från dessa verksamheter kan vi tidigt identifiera små barn som löper hög risk att drabbas av typ 1-diabetes eller celiaki.

 

 

Om studierna

Kontaktperson för screeningen (ASTR1D):

Jeanette Åkerström Kördel

Jeanette Åkerström Kördel, koordinator för screeningen: 040–391133

Mer information: www.gppad.org/sv


POInT:

I POInT undersöker vi om det går att vänja immunsystemet vid insulin genom att ge barnet insulin via maten, ungefär som vid immuntolerans vid allergier då man regelbundet utsätts för små doser av det ämne man är allergisk mot. Hälften av barnen i studien kommer att få oralt insulin och den andra hälften placebo.

Kontakt: Helena Elding Larsson, barnläkare Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet: helena [dot] elding_larsson [at] med [dot] lu [dot] se


PreSiCe:
Syftet med Prevention Celiaki i Skåne (PreCiSe) studien är att studera om en glutenfri kost under barnets tre första levnadsår minskar risken att utveckla celiaki jämfört med att äta en normalkost men med tillskott av probiotika respektive placebo. Studien har som mål att inkludera 600 deltagare i tre olika grupper.

Kontakt: Daniel Agardh: barnläkare Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet som ansvarar för PreCiSe, studien om celiaki: daniel [dot] agardh [at] med [dot] lu [dot] se