Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Risk för fetma kan minskas

Personer med medfödd ökad risk för fetma skulle kunna minska sin risk genom att utöva fysisk aktivitet en timme om dagen, visar en studie från Lunds universitets Diabetescentrum.

Forskarna har upprepat en tidigare brittisk studie men nu med ett betydligt större antal deltagare. De kan därigenom statistiskt säkerställa resultaten som bland annat slog fast att hög fysisk aktivitet minskar risken för fetma hos personer med tolv bestämda riskmarkörer.

Genen påverkas av motion

I den nya studien kunde forskarna även bekräfta att en specifik gen, kallad FTO, påverkas av fysisk aktivitet.
– Vi upptäckte också en ny interaktion mellan en annan gen, SEC16B, och fysisk aktivitet som inte tidigare påvisats, säger professor Paul Franks, ansvarig för artikeln som publiceras i tidskriften PLOS Genetics.

Modell för framtida studier

I studien ingick drygt 100 000 personer av europeisk härkomst som konstaterats ha de tolv riskmarkörerna (jämfört med 20 000 vuxna britter i den tidigare studien). Deltagarna fick själva uppskatta hur mycket de motionerade i frågeformulär.
– Våra fynd tyder också på att det är bättre att fokusera på ett färre antal studier, men med fler individer och standardiserade metoder, än att jämka samman flera olika mindre studier med olika variabler vilket är vanligt i sådana här sammanhang, säger Paul Franks som hoppas deras utformning kan tjäna som modell för framtida analyser.

Fetma, diabetes och cancer

Genom ny teknik kan man analysera en människas hela arvsmassa och avläsa gener och olika markörer som medför en ökad risk för olika sjukdomar såsom fetma, diabetes och cancer.
Forskarna ska nu följa upp resultaten i nya studier som omfattar ett ännu större antal gener.
– Vi ska också använda oss av nya sätt för att upptäcka nya interaktioner i den mänskliga arvsmassan, säger Paul Franks.

Text: Sara Liedholm
 

Länk till artikeln: