Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Många diabetiker slarvar med medicinen

Varför har du inte tagit din medicin? Glömt bort att göra det? Eller struntat i det? Båda anledningarna är vanliga, särskilt om du inte förrän det är för sent på ett negativt sätt känner av det du behandlas för.
Ett exempel är behandlingen av blodfettsrubbningar som bevisligen räddar liv.
Och diabetiker, både typ 2 och typ 1, är inte bättre än andra.

Vårdprofessionen kallar det för följsamhet och den kan vara god eller dålig. Olika undersökningar har genom åren kommit fram till ungefär samma siffra. Hälften av patienterna följer inte ordinationen och det kan ske på olika sätt; man glömmer att ta medicinen, tar den vid fel tidpunkt, tar för mycket eller för lite eller struntar i det.
Inte oväntat blir resultatet en ineffektiv eller värdelös eller farlig effekt av behandlingen. Det kostar samhället många miljarder varje år, onödiga symtom, onödigt lidande, kanske till och med onödiga sjukhusinläggningar och dödsfall.

Svårare med ”tysta” sjukdomar
Stiftelsen Nepi – Nätverk för läkemedelsepidemiologi – gjorde för några år sedan denna beräkning av följsamheten till läkemedelsordinationer. En tredjedel av patienterna följer alltid ordinationerna, en tredjedel gör det ibland och en tredjedel aldrig.
Behandlingar som ges i förebyggande syfte och över lång tid, exempelvis blodfettssänkare, har den sämsta följsamheten. Det gäller också andra ”tysta” sjukdomstillstånd som högt blodtryck och benskörhet. Sjukdomen märks först efter att hjärtinfarkten eller benbrottet är ett fakutm.
 
Saknas inte bra anledning
I ett avhandlingsarbete 2019 undersökte forskaren Sofia Axia Karlsson vid Göteborgs universitet hur följsamheten till blodfettsbehandling bland typ 2 diabetiker var.
Hon använde officiella dataregister för att uppskatta efterlevnaden. Det är väl känt att risken för hjärt- kärlsjukdom är karftigt förhöjd vid typ 2 diabetes. En av orsakerna är blodfettsrubbningar så motiveringen för att ta läkemedel mot det borde vara hög.
I princip, och om inte några besvärliga biverkningar dyker upp, ska en behandling av blodfettsrubbningar fortsätta livet ut. Ett av problemen med följsamhet är när behandlingen är långvarig. Har du tillfälligt ont är det både enklare att komma ihåg att ta den smärtstillande medicinen och det känns även mer meningsfullt.

 

Ju lägre följsamhet – desto större risk
I Sofia Axia Karlssons kartläggning ingick ungefär 100 000 typ 2 diabetiker som är registrerade i Nationella diabetesregistret. Deras följsamhet kunde utläsas med uppgifter ur Läkemedelsregistret och hur patienterna hämtade sin mediciner på apotek.
I genomsnitt hade de som var nya användare tillgång till blodfettssänkare (kolesterolsänkande läkemedel) ungefär 70 procent av tiden under de tre första åren av behandlingen. Var fjärde avbröt på eget bevåg under det första året. Det fanns en skillnad, visade kartläggningen. Hade patienten redan haft någon form av hjärt- kärlsjukdom var följsamheten något högre.
Vad fick då den dåliga efterlevnaden till ordinationen för följder för den enskilde?
Det fanns ett tydligt samband på en glidande skala. Ju lägre följsamhet, desto större risk för att drabbas av hjärt- kärlsjukdom. Jämförelsen mellan de med god följsamhet, tillgång till läkemedel mer än 80 procent av tiden, hade de med låg följsamhet mellan 33 och 136 procent högre risk att drabbas.
”Resultaten understryker fördelen med att maximera följsamheten till kolesterolsänkande läkemedelsbehandling bland patienter med typ 2-diabetes. De som glömmer bort att ta sina läkemedel emellanåt tycks fortfarande ha en gynnsam effekt av behandlingen, även om effekten är mindre än hos patienter med hög följsamhet.” skriver Sofia Axia Karlsson i Läkartidningen.

 

Också bland typ 1 diabetiker
En annan kartläggning som också baseras på data ur Nationella diabetesregistret handlar om typ 1 diabetikernas följsamhet till blodfettssänkande behandling. Syftet var att bedöma risken för hjärt- kärlsjukdomar i förhållande till efterlevnad av ordinationerna.
”Blodfettsrubbningar är en viktig och påverkbar riskfaktor och behandling är avgörande för att minska risken.” konstaterar forskarna.
Drygt 6 000 personer med typ 1 diabetes ingick i kartläggningen. Efter ett och ett halvt år med ordinerade blodfettssänkande läkemedel undersökte forskarna hur många som fortsatt hämtade ut medicinerna från apoteket.
De som inte hade gjort det under det senaste 180 dagarna klassades som icke följsamma. Hälften av deltagarna hade under den drygt tre år långa  uppföljningen en 80-procentig efterlevnad. Bland dem fanns ett tydligt samband mellan lägre risk för hjärt- kärlsjukdom jämfört med de övriga. De som hoppade av behandlingen hade 43 procents högre risk för hjärtinfarkt.
Forskarnas indirekta budskap är glasklart – ta dina blodfettssänkande mediciner.

Länk till Sofia Axia Karlssons avhandling om typ 2 diabetes (Göteborgs universitet)

Adherence to lipid-lowering medications and cardiovascular disease prevention in type 2 diabetes mellitus
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/56923
Länk till artikeln i tidskriften BMJ Open Diabetes – Research and Care

Adherence to lipid-lowering therapy and risk for cardiovascular disease and death in type 1 diabetes mellitus: a population-based study from the Swedish National Diabetes Register
https://drc.bmj.com/content/8/1/e000719