Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Går den egna insulinproduktionen att bevara eller förbättra? Barn till ny studie efterlyses

Nyinsjuknade barn med typ 1-diabetes i åldrarna 10 till 18 år kan vara med i läkemedelsstudien DIABGAD-1 och undersöka om den egna insulinproduktionen går att bevara eller förbättra. Ju tidigare efter diagnos en patient går in i studien, desto mer av den egna insulinproduktionen finns kvar att rädda.

Läkemedelsstudien, som pågår vid ett tiotal kliniker i Sverige, är en kombinationsstudie med D-vitamin och ett inflammationshämmande läkemedel i syfte att förstärka effekten av vaccination med diabetesvacinet Diamyd.

Du kan vara med om du:

  • har fått diagnosen typ 1-diabetes inom de senaste 4 månaderna
  • är i åldern 10-18 år
  • bor i närheten av Linköping, Uddevalla, Örebro, Stockholm, Malmö, Lund eller Halmstad

Tidigare läkemedelsstudier i en stor grupp nyinsjuknade barn med typ 1-diabetes har visat att behandling med Diamyd har en god säkerhetsprofil.

Så här går studien till:

Läkaren undersöker dig och tar blodprov för att se om du har vissa antikroppar och egen insulinproduktion kvar att rädda.
Om provresultatet tillåter, får du börja äta ett inflammationshämmande läkemedel i tre månader och D-vitamin i 15 månader. Efter 2 veckor från starten ges två injektioner med diabetesvaccinet Diamyd och en månad senare ges ytterligare 2 injektioner. Injektionerna ges under huden, på samma sätt som insulin. Du träffar din läkare regelbundet som kontrollerar att du mår bra under studiens gång.

Studien är frivillig och det kostar inget att delta.

För att kunna bedöma om behandlingen har effekt får en del rätt behandling, medan vissa får placebo. Placebo är något som ser likadant ut, men innehåller inte någon aktiv medicin. Varken du eller läkaren vet vem som får vad utan det är hemligt och avgörs av slumpen. Först när studien är klar får du reda på det.

Är du intresserad och vill delta?

Anmäl ditt intresse så att vi kan kontakta dig:
Professor Johnny Ludvigsson
Sponsor och huvudansvarig, DIABGAD-1
johnny [dot] ludvigsson [at] lio [dot] se

Genom att kontakta oss anmäler du endast ditt intresse och förbinder dig inte att delta i studien. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt
deltagande. De uppgifter du lämnar behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.