Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskning om tarmfloran visar på nya samband mellan bakterier och metformin

Foto av en forskare vid Lunds universitet i labbet.
Marju Orho-Melander är en av de ledande författarna till studien i Nature Communications, som bygger på storskaliga analyser av avförings- och blodprover. Foto: Petra Olsson

En storskalig studie av avförings- och blodprover visar att det finns starka kopplingar mellan tarmbakterier och metaboliter i blodet. Forskarna bakom studien har bland annat hittat nya associationer mellan ett vanligt läkemedel för behandling av typ 2-diabetes och tarmfloran. Studien har letts av forskare vid Uppsala universitet och Lunds universitet.

Tarmflorans roll för sjukdom och hälsa har blivit ett allt viktigare forskningsområde. En ny studie som publiceras i tidskriften Nature Communications bidrar med ökad kunskap om sambandet mellan de bakterier som lever i tarmen och metaboliter i blodet. En metabolit är ett ämne i kroppen som har uppstått genom en kemisk reaktion. Kroppsegna substanser och tillförda läkemedel kan omvandlas till metaboliter. Studien bygger på avförings- och blodprover från 8583 deltagare i den svenska befolkningsstudien SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study). 

– Våra resultat visar att det finns en stark koppling mellan tarmbakterier och metaboliter i blodet. I vår studie har vi lyckats identifiera många nya samband eftersom studien är så mycket större jämfört med tidigare studier och mätmetoderna så precisa, säger Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet och korresponderande författare för studien.

Studier av läkemedlet metformin

Forskarna vid Uppsala universitet och Lunds universitet har även studerat associationer mellan läkemedlet metformin och tarmfloran hos deltagare som har behandlats med läkemedlet. Behandling med metformin är vanligt vid typ 2-diabetes och kan sänka blodsockret och förebygga följdsjukdomar av diabetes. En del patienter får biverkningar av metformin, som magbesvär. Forskarna har identifierat 462 bakteriearter som kan kopplas till läkemedlet.

– Fynden bekräftar tidigare forskning som har visat att behandling med metformin kan kopplas till förändringar i av tarmflorans sammansättning. Vi har dessutom hittat nya associationer mellan metformin och tarmfloran och sett att individer som behandlas med metformin har högre nivåer av vissa bakterier och lägre nivåer av andra bakterier, jämfört med personer som inte får behandlingen, säger Marju Orho-Melander, forskargruppsledare inom diabetes och kardiovaskulär sjukdom vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) och en av de ledande författarna bakom studien.

Resultaten kan bland annat bana väg för studier om varför vissa personer med typ 2-diabetes får magbesvär av läkemedlet medan andra inte får samma problem, baserat på hur deras tarmflora ser ut.

– På sikt kanske det går att utveckla nya probiotika som patienter med magbesvär kan ta tillsammans med sitt läkemedel så att de tål metformin bättre, säger Marju Orho-Melander, som är professor i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet.

Fritt tillgänglig databas

Forskarnas resultat finns tillgängliga genom en stor databas som har publicerats på webben. Forskarna ser det som sitt bidrag till den växande kunskapsbasen om hur tarmfloran påverkar människors hälsa. Marju Orho-Melander tror att den fritt tillgängliga databasen kommer att ge diabetesforskare nya möjligheter att studera sjukdomen.

– Vi vet att både tarmflora och metaboliter har stor betydelse för typ 2-diabetes och fetma och databasen kan användas i fortsatta studier av oss och andra forskare. Datan vi har samlat ihop kan även kopplas ihop med annan typ av data, vilket gör det möjligt för oss att studera hur tarmflorans sammansättning och metaboliter påverkar eventuell framtida sjukdomsutveckling, säger Marju Orho-Melander. 

Länk till pressmeddelandet om studien på Uppsala universitets webbplats

Finansiering

Huvudfinansiär för SCAPIS-studien är Hjärt-Lungfonden med omfattande medfinansiering från Knut and Alice Wallenbergs stiftelse, Vinnova, Vetenskapsrådet, och de deltagande universiteten (Uppsala universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet och Karolinska Institutet) samt universitetssjukhusen (Akademiska sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping, Skånes universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset).

Finansiering för forskningsprojektet erhölls från Europeiska forskningsrådet (ERC), Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, Göran Gustafssons stiftelse, Axel och Signe Lagermans stiftelse, Alf-avtalet, Novo Nordisk Fonden, Svenska Diabetesförbundet, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) och Formas.

Foto på forskare.

Kontakt

Marju Orho-Melander, professor i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet

+46 70 739 82 89
+46 40 39 12 10

marju [dot] orho-melander [at] med [dot] lu [dot] se

Marju Orho-Melanders profil i Lunds universitets forskningsportal

Fakta om studien

Ämne: Endokrinologi, metabolism
Forskningsområde: Klinisk forskning, epidemiologisk forskning
Typ av publicering: Peer review-granskad publikation
Studiedesign: Kvantitativ studie, forskarinitierad studie, statistiska samband
Observationsstudie: Tvärsnittsstudie, kohortstudie
Antal individer i populationsstudien: 8583 

Länk till studien i Nature Communications

Länk till den fritt tillgängliga databasen (gutsyatlas.serve.scilifelab.se)

EXODIAB

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar. Det strategiska forskningsområdet EXODIAB (Excellence of Diabetes Research in Sweden) har som målsättning att utveckla nya behandlingar och läkemedel som kan förhindra eller bota sjukdomen. Ett annat viktigt mål är att ge bättre förutsättningar för individanpassad vård och behandling av patienter med diabetes.

EXODIAB integrerar forskning inom olika områden med kliniska studier och befolkningsstudier (epidemiologi) och skapar plattformar för samarbeten mellan akademin och industrin.

Forskningen utvecklas i samarbete mellan Lunds universitet och Uppsala universitet. Det strategiska forskningsområdet engagerar omkring 300 medarbetare vid Lunds universitet.