Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fler och bättre insulinproducerande celler efter fetmakirurgi

Merparten av gastric bypass-opererade patienter tillfrisknar från sin typ 2-diabetes. Orsaken kan vara att de insulinproducerande betacellerna blir fler och bättre efter operationen. Det visar en ny studie på grisar, gjord av ett forskarlag på Lunds universitets Diabetescentrum.

Merparten av gastric bypass-opererade patienter tillfrisknar från sin typ 2-diabetes. Orsaken kan vara att de insulinproducerande betacellerna blir fler och bättre efter operationen. Det visar en ny studie på grisar, gjord av ett forskarlag på Lunds universitets Diabetescentrum.

Det är en liten studie som omfattar fyra gastric bypass-opererade grisar, men det är den enda studien i sitt slag och forskningsresultaten är därför unika.
Resultaten visar att varken viktminskning eller minskat födointag behövs för att operationen skall öka antalet betaceller.
- Det här har vi haft på känn ett tag, men det har tidigare saknats modeller för att bevisa det, säger docent Nils Wierup som lett studien.

Friska kort efter operation
Typ 2-diabetes utvecklas när kroppens insulinproducerande betaceller slutar fungera, eller när kroppen inte förmår använda det insulin som cellerna producerar.
Merparten av de personer som lider av fetma och som genomgått en sk gastric bypass-operation blir friska från sin diabetes bara dagar efter ingreppet. Vid detta ingrepp kopplar man om magsäck och tarmar så att maten leds förbi magsäcken och istället hamnar direkt i tunntarmen. Vad det är som gjort att deras blodsocker normaliserats har hittills varit en gåta.

Nils Wierups forskargrupp har tidigare studerat effekterna av gastric bypass på människor. Nu har de studerat grisar som genomgått samma operation, och funnit att grisarnas betaceller blir bättre på att utsöndra insulin. Forskarna har dessutom undersökt vävnad från grisarnas bukspottkörtel, organet där betacellerna finns, vilket är i princip omöjligt att göra i människor. De fann då att betacellerna ökade i antal efter operationen.

Grisar liknar människor
Grisarna har dock varken varit överviktiga eller haft diabetes. Med andra ord är det varken viktminsking eller minskad mängd mat som ligger bakom effekten. Snarare är det en effekt av operationen i sig.
- Anledningen till att vi studerat grisar, är att de liksom vi är allätare och att grisarnas mag-tarmfysiologi liknar människans, säger Jan Hedenbro kirurg på Aleris Obesitas som samverkar med Lunds universitets Diabetescentrum i projektet.

Forskarna hoppas att fynden på sikt ska kunna leda till nya behandlingsmetoder eller läkemedel för personer som lider av typ 2 diabetes.
- Men först ska vi upprepa studien på grisar med fetma och diabetes, säger Nils Wierup.

Sara Liedholm

Fakta typ 2-diabetes
Cirka 350 000 svenskar har typ 2-diabetes. Många har dessutom sjukdomen utan att veta om det. Risken att insjukna ökar med åldern. Man räknar med att bland dem som är över 75 år har minst tio procent typ 2-diabetes. Sjukdomen blir allt vanligare, inte bara i Sverige utan över hela världen.
De avgörande faktorerna bakom sjukdomen är vårt sätt att leva, dvs kosten i kombination med inaktivitet som leder till övervikt och fetma.

Fotnot:
Rönen publiceras i den vetenskapliga tidskriften Diabetes:
”Gastric bypass improves ß-cell function and increases beta-cell mass in a porcine model”